poniedziałek, 28 listopada 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Komunikat Dyrektora CKE w...

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Titulo de Bachiller

          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje za Centralną Komisją Egzaminacyjną komunikat Dyrektora CKE z dnia  20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Titulo de Bachiller nadawanego przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii absolwentom oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania w liceach ogólnokształcących.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania, którzy przystępują do egzaminu maturalnego i zamierzają jednocześnie otrzymać Título de Bachiller, są zobowiązani:

  1. wskazać w deklaracji, która jest składana przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego, że zamierzają ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller i dołączyć do niej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu przekazywania niezbędnych informacji z OKE do CKE oraz z CKE stronie hiszpańskiej, a także przekazywania wyników uzyskanych przez zdającego z OKE stronie hiszpańskiej;
  2. zdać egzamin maturalny;
  3. przystąpić do egzaminu z języka hiszpańskiego, jako przedmiotu dodatkowego, w części ustnej i pisemnej na poziomie określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych i uzyskać z tego egzaminu w obu częściach po min. 30% punktów możliwych do uzyskania;
  4. rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku hiszpańskim z geografii Hiszpanii, historii Hiszpanii i literatury Hiszpanii, przygotowane przez stronę hiszpańską, i uzyskać z nich po min. 30% punktów możliwych do uzyskania. Zadania te będą przygotowane i ocenione przez stronę hiszpańską, a rozprowadzane przez CKE.

Wyników uzyskanych za rozwiązanie zadań, o których mowa w pkt 4., nie odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

/-/ Artur Gałęski

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-10 09:35
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl