czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Klucze odpowiedzi do etapu... › Klucze odpowiedzi do etapu...

Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 czerwca 2009 roku

Poniżej zamieszczamy klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do arkuszy z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w dniu 15 czerwca 2009 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, a arkusz mogli zabrać ze sobą.

 

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania:

  • część I (zadania 1-50) z tabelki dla każdego zawodu,
  • część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla ZSZ),
  • część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla technikum)

 

L.p.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

L.p.

Technikum

 1 Sprzedawca wersja X i wersja Y  1 Technik ekonomista
 wersja X i wersja Y
 2 Kucharz małej gastronomii
wersja X i wersja Y
 2 Technik mechanik 
 3 Mechanik pojazdów 
samochodowych
-wersja X, wersja Y
 3 Technik elektronik 
wersja X i wersja Y
 4 Ślusarz  4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
wersja X i wersja Y
 5 Elektryk  5 Technik handlowiec
- wersja X, wersja Y 
 6 Monter -elektronik
- wersja X, wersja Y
 6 Technik budownictwa  
- wersja X, wersja Y
 7 Piekarz  7 Technik hotelarstwa 
- wersja X, wersja Y
 8 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych   8 Technik elektryk 
 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych   9 Technik agrobiznesu
- wersja X, wersja Y
 10 Murarz  10 Technik organizacji usług gastronomicznych
 11 Cukiernik  11 Technik technologii żywności 
 12 Stolarz  12 Technik ochrony środowiska 
 13 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  13 Technik informatyk  
wersja X  i  wersja Y, wersja Z
 14 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie  14 Opiekunka środowiskowa
- wersja X, wersja Y
 15 Krawiec   15 Technik rolnik
- wersja X, wersja Y
 16 Ogrodnik 
- wersja X, wersja Y, wersja Z
 16 Technik telekomunikacji 
 17 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  17 Technik technologii odzieży
 18 Fryzjer   18 Kucharz
 19

Elektromechanik

 19 Technik leśnik 
 20

Malarz- tapeciarz

 20 Technik mechanizacji rolnictwa
- wersja X, wersja Y
 21

Posadzkarz

 21 Asystent osoby niepełnosprawnej 
- wersja X , wersja Y
 22 Operator obrabiarek skrawających   22 Technik technologii drewna 
 23 Rolnik
- wersja X, wersja Y 
 23 Technik geodeta 
 24 Blacharz samochodowy  24 Technik ogrodnik 
 25 Rzeźnik-wędliniarz  25 Technik administracji  
- wersja X, wersja Y
 26 Tapicer   26 Technik drogownictwa 
 27 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  27 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
 28

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
- wersja X, wersja Y

 28 Technik inżynierii środowiska i melioracji 
 29 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych   29 Technik poligraf 
 30 Blacharz  30 Technik urządzeń sanitarnych 
 31 Introligator  31 Kelner  
 32 Lakiernik   32 Technik analityk 
 33 Drukarz  33 Technik rachunkowości
 34 Fotograf   34 Technik mechatronik 
- wersja X, wersja Y
 35 Monter konstrukcji budowlanych   35 Technik hodowca koni 
 36 Betoniarz -zbrojarz   36 Technik weterynarii 
- wersja X, wersja Y
 37 Operator maszyn leśnych   37 Technik prac biurowych 
 38 Monter izolacji budowlanych  38 Technik spedytor 
- wersja X, wersja Y
 39 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym   39 Technik obsługi turystycznej 
 40 Kaletnik   40 Asystentka stomatologiczna 
- wersja X, wersja Y
 41 Operator urządzeń przemysłu chemicznego   41 Fototechnik 
 42 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego  42 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
- wersja X, wersja Y
 43 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego   43 Technik transportu kolejowego
 44 Cieśla  44 Technik architektury krajobrazu 
 45 Obuwnik  45 Technik mechanik okrętowy 
 46 Optyk-mechanik    46 Technik księgarstwa 
 47 Dekarz   47 Technik organizacji reklamy  
 48 Monter kadłubów okrętowych  48

Technik informacji naukowej 

 49 Górnik eksploatacji podziemnej  49 Technik nawigator morski
 50 Monter mechatronik
wersja X , wersja Y
 50 Technik górnictwa podziemnego 
 51 Koszykarz-plecionkarz   51 Technik dróg i mostów kolejowych 
 52 Kowal  52 Technik żeglugi śródlądowej
 53 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
wersja X, wersja Z
 53 Technik rybactwa śródlądowego 
 54 Monter sieci komunalnych   54 Technik budownictwa okrętowego 
 55 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych   55 Technik technologii chemicznej 
 56 Kamieniarz   56 Technik ortopeda 
- wersja X, wersja Y
 57 Renowator zabytków architektury   57 Technik geolog 
 58 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej   58 Technik pszczelarz 
 59 Opiekun medyczny
wersja X , wersja Y
 59 Technik usług fryzjerskich
- wersja X, wersja Y 
 60 Mechanik precyzyjny  60 Technik instrumentów muzycznych 
 61 Monter systemów rurociągowych  61 Technik technologii ceramicznej 
 62 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  62 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
 63 Monter instalotar urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim  63 Technik usług kosmetycznych
- wersja X, wersja Y
 64 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  64 Technik eksploatacji portów i terminali 
 65 Modelarz odlewniczy   65 Technik technologii wyrobów skórzanych 
 66 Złotnik jubiler  66 Technik budownictwa wodnego
     67 Technik masażysta 
- wersja X, wersja Y
     68 Asystent operatora dźwięku 
     69 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
- wersja X, wersja Y
     70 Technik farmaceutyczny
- wersja X, wersja Y
     71 Ratownik medyczny
- wersja X, wersja Y
     72 Opiekun w domu pomocy społecznej
- wersja X, wersja Y
     73 Terapeuta zajęciowy 
- wersja X, wersja Y
     74 Technik logistyk
- wersja X, wersja Y
     75 Technik pożarnictwa
- wersja X, wersja Y
     76 Opiekunka dziecięca
- wersja X, wersja Y
     77 Technik elektroradiolog
     78 Dietetyk
- wersja X, wersja Y
     79 Higienistka stomatologiczna
- wersja X, wersja Y
     80 Technik optyk
     81 Protetyk słuchu 
- wersja X, wersja Y
     82 Technik automatyk sterowanie ruchem kolejowym
     83 Technik archiwista
     84 Ortoptystka
     85 Technik mechanik lotniczy
     86 Technik technologii szkła
     87 Technik górnictwa odkrywkowego
     88 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
     89 Technik urządzeń audiowizualnych
     90 Technik awionik
     91 Technik pojazdów samochodowych
     92 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
     93 Technik teleinformatyk
     94 Technik wiertnik
     95 Technik obuwnik
     96 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
     97 Technik dentystyczny
     98 Technik górnictwa otworowego
     99 Technik organizacji produkcji filmowej
     100 Technik papiernictwa
     101 Technik usług detektywistycznych (eksperyment pedagogiczny)

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-04 11:38
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl