Strona główna › ... › Struktura egzaminu › Dla przystępujących po raz...
sobota, 8 sierpnia 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Dla przystępujących po raz pierwszy w roku 2012

Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego, począwszy od roku 2012 zdają obowiązkowo następujące egzaminy:

OBOWIĄZKOWE Przedmioty maturalne Struktura i forma egzaminu
Część wewnętrzna ustna Część zewnętrzna pisemna
Język polski bez określania poziomu
poziom podstawowy
Język obcy nowożytny bez określania poziomu poziom podstawowy
Matematyka - poziom podstawowy
Język mniejszości narodowej*
dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej
bez określania poziomu
poziom podstawowy

*  przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwenci mogą przystąpić do następujących egzaminów dodatkowych:

DODATKOWE Przedmioty maturalne Struktura i forma egzaminu
Część wewnętrzna ustna Część zewnętrzna pisemna
Język polski - poziom rozszerzony
Matematyka - poziom rozszerzony
Język obcy nowożytny
ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy
-/dwujęzyczny*** poziom rozszerzony
lub dwujęzyczny***
Język mniejszości narodowej
bez określania poziomu poziom podstawowy
lub rozszerzony**
Język obcy nowożytny
inny niż zdawany jako obowiązkowy
bez określania poziomu
lub dwujęzyczny***
poziom podstawowy
lub rozszerzony
lub dwujęzyczny***
Język mniejszości etnicznej bez określania poziomu poziom podstawowy lub rozszerzony
Język regionalny
– język kaszubski
bez określania poziomu poziom podstawowy lub rozszerzony
Biologia Część zewnętrzna pisemna
poziom podstawowy lub rozszerzony
Chemia
Filozofia
Fizyka i astronomia
Geografia
Historia
Historia muzyki
Historia sztuki
Informatyka
Języki łaciński i kultura antyczna
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o tańcu

** poziom rozszerzony dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, dla pozostałych poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru
*** 
poziom dwujęzyczny mogą wybrać tylko absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Uwagi:

1.        Egzamin dodatkowy z języka obcego nowożytnego innego niż obowiązkowy oraz z języka mniejszości narodowej, etnicznej, języka regionalnego, można zdawać w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach

2.         Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mogą zdawać przedmioty maturalne w języku danej mniejszości narodowej.

3.         Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia mogą rozwiązywać dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania.

 

Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest umieszczany na świadectwie dojrzałości.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

  • wstępną – w terminie do 30 września,
  • ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-08-28 14:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl