poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Tendencje rozwojowe szkół › Komunikowanie wyników...

Komunikowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły do roku 2008

W okresie od 2001 roku, po pierwszej ogólnopolskiej próbie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu poszukuje coraz lepszego narzędzia komunikowania wyników (punkty, procenty, staniny, współczynnik łatwości/trudności, wyniki standaryzowane, teny, itp.).

W roku 2005/2006 pilotażowo wprowadziliśmy nową jakość komunikowania o pracy szkół tj. tendencję rozwojową szkoły (szkół w gminie, powiecie, województwie). Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2006/2007 zaproponowaliśmy szkołom program, który dostępny jest na stronach internetowych OKE i pozwala na bardzo szybkie określenie tendencji rozwojowej szkoły w perspektywie kilku lat. Wyniki przedstawione przez OKE poszczególnych szkół są odnoszone do średniego wyniku województwa w danym roku szkolnym.

CO TO JEST "TENDENCJA ROZWOJOWA SZKOŁY"?

Metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły umożliwia interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji na przestrzeni lat 2002 - 2008 np. wyniki egzaminacyjne szkoły z terenu województwa lubuskiego odniesione są do wyników egzaminacyjnych województwa lubuskiego. Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku.

Zobiektywizowane w ten sposób średnie wyniki punktowe szkoły z kolejnych lat umieszczono na jednym wykresie. Powstała na ich podstawie linia trendu określa tendencję rozwojową szkoły.

PO CO WPROWADZILIŚMY NOWY SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH SZKOŁY?

Zasadniczym celem było spełnienie zapotrzebowania społecznego, w tym organów prowadzących i nadzorujących. Dyskusja o wynikach egzaminacyjnych szkoły, wartościowaniu jakości procesu dydaktycznego oraz pracy dyrektorów szkół nie będzie prowadzona zatem w oparciu o jeden wynik z jednego roku. Ważne jest jaki poziom osiągnięć uczniów prezentowała szkoła w 2002 roku, a jaki jest on obecnie? Jakie zjawisko (wzrostu, spadku, stabilizacji) nastąpiło w następnych latach? Tego rodzaju analiza prowadzi do szukania przyczyn określonych wyników np. czy zmiana dyrektora szkoły miała wpływ na rozwój szkoły?

W bieżącym roku szkolnym, oprócz szkół, informację o procesach związanych z wynikami szkoły udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Wykorzystując zamieszczony arkusz kalkulacyjny otrzymują Państwo dwie podstawowe informacje:

  1. czy szkoła rozwija się, czy uzyskuje coraz wyższe wyniki w województwie, czy też w szkole jest stagnacja?
  2. jaki poziom umiejętności i wiadomości reprezentowali absolwenci w latach poprzednich tj. od 2002 roku.

W zamieszczonym arkuszu kalkulacyjnym wystarczy wybrać dowolnie wskazaną szkołę, by uzyskać na wykresie jej tendencję rozwojową.  Na liście szkół zamieszczono te szkoły, których uczniowie uzyskiwali wyniki egzaminacyjne we wszystkich kolejnych sesjach od 2002 do 2008 roku.

pobierz wykresy szkół podstawowych...

pobierz wykresy gimnazjów...

Interpretację tendencji rozwojowej dla konkretnej szkoły należy rozpocząć od ustalenia czy jej wyniki standaryzowane w kolejnych latach przybierają wartości ujemne, co wskazuje na niższe osiągnięcia niż wyniki województwa lub dodatnie, czyli wyższe niż średnia wojewódzka. W dalszej kolejności można zwrócić uwagę, czy wartości wyników standaryzowanych są względnie stałe, czy też różnią się istotnie na przestrzeni lat np. spadają, by w następnym roku wzrastać i ponownie spadać. Następnie analizujemy linię trendu, jej nachylenie oraz kierunek. Oczywiście najbardziej pożądaną i modelową jest taka sytuacją, gdy wyniki standaryzowane przybierają coraz wyższe wartości dodatnie, nie obserwuje się w nich gwałtownych zmian oraz linia trendu jest rosnąca.

Szkoły zarówno o niskich wynikach, jak i wysokich mogą potwierdzić tą metodą swoje sukcesy edukacyjne oraz monitorować organizację oraz skuteczność pracy dydaktycznej.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-04-09 10:34
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl