Strona główna › ... › Klucze punktowania odpowiedzi... › czerwiec 2013
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

czerwiec 2013

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 14 czerwca 2013 r.
Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

B.02 Wykonywanie robót drogowych

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy aboneckich

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Z.08 Udzeielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Z.22 Wykonywanie działań ratownicznych

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 14:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl