czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Klucze odpowiedzi do etapu... › część I (zadania 1-50) zawody...

część I (zadania 1-50) zawody technikalne

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
Kucharz
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ortoptystka
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
‎ Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
‎ ‎ Technik dźwięku
‎ ‎ Technik ekonomista
‎ ‎ Technik eksploatacji portów i terminali
‎ ‎ Technik elektroenergetyk transportu szynowego
‎ ‎ Technik elektronik
‎ ‎ Technik elektroradiolog
‎ ‎ Technik elektryk
‎ ‎ Technik energetyk
‎ ‎ Technik farmaceutyczny
‎ ‎ Technik gazownictwa
‎ ‎ Technik geodeta
‎ ‎ Technik geolog
‎ Technik górnictwa odkrywkowego
‎ ‎ Technik górnictwa otworowego
‎ ‎ Technik górnictwa podziemnego X
‎ ‎ Technik górnictwa podziemnego Y
‎ ‎ Technik handlowiec
‎ Technik hodowca koni
‎ ‎ Technik hotelarstwa
‎ ‎ Technik hutnik
‎ ‎ Technik informacji naukowej
‎ Technik informatyk
‎ ‎
Technik instrumentów muzycznych
‎ ‎ Technik inżynierii środowiska i melioracji
‎ ‎ Technik księgarstwa
‎ ‎ Technik leśnik
‎ ‎ Technik logistyk
‎ ‎ Technik masażysta
‎ ‎ Technik mechanik
‎ Technik mechanik lotniczy
‎ ‎ Technik mechanik okrętowy
‎ ‎ Technik mechanizacji rolnictwa
‎ Technik mechatronik
‎ ‎ Technik nawigator morski
‎ Technik obsługi turystycznej
‎ ‎ Technik ochrony fizycznej osób i mienia
‎ Technik ochrony środowiska
‎ ‎ Technik odlewnik
‎ ‎ Technik ogrodnik
‎ Technik optyk
‎ Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
‎ Technik organizacji reklamy
‎ ‎
Technik organizacji usług gastronomicznych
‎ ‎ Technik ortopeda
‎ Technik papiernictwa
‎ Technik pojazdów samochodowych
‎ ‎ Technik poligraf
‎ ‎ Technik pożarnictwa
‎ Technik prac biurowych
‎ ‎ Technik przeróbki kopalin stałych
‎ ‎ Technik przetwórstwa mleczarskiego
‎ Technik pszczelarz
‎ ‎ Technik rachunkowości
‎ Technik realizacji dźwięku
‎ ‎ Technik rolnik
‎ ‎ Technik spedytor
‎ Technik technologii ceramicznej
‎ ‎ Technik technologii chemicznej
‎ ‎ Technik technologii drewna
‎ ‎ Technik technologii odzieży
‎ ‎ Technik technologii szkła
‎ ‎ Technik technologii żywności
‎ Technik teleinformatyk
‎ ‎ Technik telekomunikacji
‎ ‎ Technik transportu drogowego
‎ ‎ Technik transportu kolejowego
‎ Technik turystyki wiejskiej
‎ ‎ Technik urządzeń sanitarnych
‎ ‎ Technik usług fryzjerskich
‎ Technik usług kosmetycznych
‎ ‎ Technik usług pocztowych i finansowych
‎ ‎ Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
‎ ‎ Technik weterynarii
‎ Technik wiertnik
‎ Technik żeglugi śródlądowej
‎ Technik żywienia i gospodarstwa domowego
‎ ‎ Terapeuta zajęciowy

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-06-19 07:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl