czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › Kalkulatory EWD

Kalkulatory EWD

Kalkulator EWD to arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczyć edukacyjną wartość dodaną dla gimnazjum na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu.
Kalkulatory opracowywane i udostępniane są od 2005 roku. Kalkulator zawiera tabele przeliczeniowe, pozwalające określić przewidywany wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym na podstawie jego wyniku na sprawdzianie. Tabele te wyznaczane są empirycznie, na podstawie wyników egzaminacyjnych dla krajowej populacji i co roku są inne.  Dlatego też tak ważne jest, aby dla posiadanych danych korzystać z odpowiedniego kalkulatora.
Kalkulator wylicza również przedziały ufności dla EWD, pozycjonuje wynik na skali staninowej i centylowej, kreśli krzywą przewidywanego wyniku.
Korzystając z kalkulatora EWD można przeprowadzić wiele analiz wewnątrzszkolnych, które pomogą ocenić zarówno efektywność kształcenia w szkole, jak i jej mocne i słabe strony.

Szczegółowe informacje na temat Edukacyjnej Wartości Dodanej można znaleźć na stronie www.ewd.edu.pl

Kalkulatory EWD:
Od 2011 roku nie będą już publikowane kalkulatory EWD w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel. Aktualizację do roku 2011 zawiera Kalkulator EWD Plus od wesji 1.2.0.

 

Kalkulatory w formacie Excel:

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-06-21 08:33
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl