wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › egzamin zawodowy › Wniosek o wgląd do...

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN ZAWODOWY

 1. Od 31 sierpnia br. wniosek o wgląd w formie elektronicznej można przesyłać na adres: wglady@oke.poznan.pl
 2. Wniosek należy czytelnie wypełnić i własnoręcznie podpisać. We wniosku należy koniecznie podać adres e-mail oraz nr telefonu Absolwenta.
 3. Odpowiedzi na wniosek o wgląd, informujące o dacie i miejscu wglądu, Komisja będzie przesyłać na adres e-mailowy podany we wniosku. W oczekiwaniu na odpowiedź należy także sprawdzać folder SPAM.
 4. OKE nie potwierdza odbioru przesyłanych wniosków - ani telefonicznie, ani e-mailem. Absolwent przesyłający wniosek może ustawić żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości w swojej skrzynce pocztowej.
 5. Wniosek o weryfikację sumy punktów można składać za pośrednictwem:
  - poczty tradycyjnej,
  - skrzynki podawczej w OKE,
  - poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oke.poznan.pl
  WNIOSKI O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW ZŁOŻONE PRZED DOKONANIEM WGLĄDU JAKO BEZPODSTAWNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 6. Wniosek należy czytelnie wypełnić i własnoręcznie podpisać. We wniosku należy koniecznie zamieścić w sposób czytelny dokładny adres korespondencyjny oraz nr telefonu Absolwenta.
 7. Odpowiedzi na wniosek o weryfikację sumy punktów Komisja będzie przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres podany we wniosku. Dotyczy to także wniosków przesyłanych e-mailem.

  UWAGA!
  OKE w Poznaniu przypomina, że zgodnie z art. 44zzzt ust. 3 ustawy o systemie oświaty wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z merytorycznym uzasadnieniem można składać do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

 

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WGLĄDU (PP 2012 - str 92-96) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WGLĄDU (PP 2017 - str 103-107) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WGLĄDU (PP 2019 - str 134-137) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif Druk wniosku o wgląd - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PP 2012, PP 2017) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif Druk wniosku o wgląd - EGZAMIN ZAWODOWY (PP 2019) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif Druk wniosku o weryfikację sumy punktów - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PP 2012, PP 2017) - Pobierz ...

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif Druk wniosku o weryfikację sumy punktów - EGZAMIN ZAWODOWY (PP 2019) - Pobierz ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-22 11:04
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl