czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2013 sesja czerwiec

2013 sesja czerwiec

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwcowej 2013 roku przystąpiły 4 002 osoby w 22 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 2 307 osób, co stanowi 57,65% ogółu. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach.

informacja o krajowych wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

 
Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 20 153 3850 2157 56,0%
lubuskie 13 27 635 329 51,8%
wielkopolskie 17 84 2093 1168 55,5%
zachodniopomorskie 14 42 1122 666 59,4%

 
Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 5 8 204 91 44,6%
Kalisz 9 9 220 93 42,3%
Konin 8 7 195 97 49,7%
Koszalin 7 8 170 123 72,4%
Leszno 5 3 173 90 52,0%
Poznań 14 29 852 476 55,9%
Szczecin 13 15 602 350 58,1%
Zielona Góra 10 12 314 171 54,5%
Piła 8 7 175 99 56,6%

 
Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 B.2. Wykonywanie robót drogowych 8 8 100,0%
2 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 4 4 100,0%
3 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 88 88 100,0%
4 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 63 48 76,2%
5 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 50 38 76,0%
6 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 259 185 71,4%
7 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 86 61 70,9%
8 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 34 24 70,6%
9 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 953 668 70,1%
10 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 74 50 67,6%
11 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 6 4 66,7%
12 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 142 93 65,5%
13 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 22 13 59,1%
14 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 474 277 58,4%
15 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 87 43 49,4%
16 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 735 314 42,7%
17 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 434 174 40,1%
18 A.36. Prowadzenie rachunkowości 101 27 26,7%
19 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 200 38 19,0%
20 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 30 0 0,0%

 
Zdawalność i liczba eksternistów i słuchaczy KKZ przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Eksterniści M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100,0%
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 12 12 100,0%
 
 
razem: 14 14 100,0%
Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 13 11 84,6%
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 125 125 100,0%
  razem: 138 136 98,6%

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-07 14:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl