czwartek, 29 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Przykłady rozwiązań zadań... › Przykłady rozwiązań zadań...

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2008 w technikach z komentarzem

L.p. Nazwa zawodu
1 Asystent operatora dźwięku
2 Asystent osoby niepełnosprawnej
3 Asystentka stomatologiczna
4 Dietetyk - cz.1 , cz.2, cz.3
5 Fototechnik
6 Higienistka stomatologiczna
7 Kelner
8 Kucharz - cz.1 , cz.2
9 Opiekun w domu pomocy społecznej
10 Opiekunka dziecięca
11 Opiekunka środowiskowa - cz.1, cz.2
12 Ortoptystka
13 Protetyk słuchu
14 Ratownik medyczny - cz.1, cz.2
15 Technik administracji - cz.1, cz.2
16 Technik agrobiznesu
17 Technik analityk - cz.1, cz.2
18 Technik architektury krajobrazu
19 Technik dentystyczny
20 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym - cz.1 , cz.2 , cz.3
21 Technik awionik
22 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
23 Technik budownictwa - cz.1, cz.2
24 Technik budownictwa okrętowego
25 Technik budownictwa wodnego
26 Technik drogownictwa - cz.1, cz.2
27 Technik dróg i mostów kolejowych
28 Technik ekonomista
29 Technik eksploatacji portów i terminali
30 Technik elektronik - cz.1, cz.2, cz.3
31 Technik elektroniki medycznej
32 Technik elektroradiolog
33 Technik elektryk
34 Technik farmaceutyczny - cz.1, cz.2
35 Technik geodeta
36 Technik geolog
37 Technik górnictwa odkrywkowego - cz. 1, cz. 2, cz.3
38 Technik górnictwa podziemnego
39 Technik handlowiec
40 Technik hodowca koni
41 Technik hotelarstwa
42 Technik informacji naukowej
43 Technik informatyk - zadanie 1 cz.I , zadanie 1 cz.II , zadanie 2 , zadanie 3 , zadanie 4 , zadanie 5 , zadanie 6
44 Technik instrumentów muzycznych - cz.1, cz.2
45 Technik inżynierii środowiska i melioracji
46 Technik leśnik
47 Technik logistyk
48 Technik masażysta
49 Technik mechanik
50 Technik mechanik lotniczy - cz.1, cz. 2
51 Technik mechanik okrętowy
52 Technik mechanizacji rolnictwa - zadanie 1; zadanie 9
53 Technik mechatronik
54 Technik nawigator morski
55 Technik obsługi turystycznej - cz.1, cz.2, cz.3
56 Technik obuwnik
57 Technik ochrony fizycznej osób i mienia - cz.1, cz.2, cz.3
58 Technik ochrony środowiska - cz.1, cz.2
59 Technik ogrodnik
60 Technik optyk
61 Technik organizacji reklamy
62 Technik organizacji usług gastronomicznych
63 Technik ortopeda
64 Technik poligraf
65 Technik pożarnictwa
66 Technik prac biurowych - cz.1 , cz.2
67 Technik rachunkowości
68 Technik rolnik
69 Technik rybactwa śródlądowego
70 Technik spedytor
71 Technik technologii ceramicznej
72 Technik technologii chemicznej
73 Technik technologii drewna
74 Technik technologii odzieży
75 Technik technologii szkła
76 Technik technologii żywności
77 Technik teleinformatyk - cz.1, cz.2
78 Technik telekomunikacji
79 Technik transportu kolejowego
80 Technik urządzeń audiowizualnych
81 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
82 Technik urządzeń sanitarnych
83 Technik usług fryzjerskich
84 Technik usług kosmetycznych - cz.1, cz.2
85 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
86 Technik weterynarii
87 Technik wiertnik
88 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
89 Technik  technologii wyrobów skórzanych
90 Technik żeglugi śródlądowej - cz.1, cz.2
91 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
92 Terapeuta zajęciowy
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-04 11:42
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl