Strona główna › ... › Klucze punktowania odpowiedzi... › październik 2013
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

październik 2013

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 15 października 2013 r.

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.

A.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

A.23. Projektowanie fryzur

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

B.05. Montaż systemów suchej zabudowy

B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

M.03. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

M.08. Wykonywanie prac wiertniczych

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

S.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

T.06. Sporządzanie potraw i napojów

T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 14:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl