Strona główna › ... › Klucze punktowania odpowiedzi... › styczeń 2014
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

styczeń 2014

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 10 stycznia 2014 r. Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą. Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.

A.12. Wykonywanie usług krawieckich
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
A.23. Projektowanie fryzur
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego
B.02. Wykonywanie robót drogowych
B.05. Montaż systemów suchej zabudowy
B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
E.01. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.08. Wykonywanie prac wiertniczych
M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.12. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
R.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
T.06. Sporządzanie potraw i napojów
T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
Z.03. Ochrona osób i mienia
Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Z.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych
Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 14:08
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl