poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2014 styczeń

2014 styczeń

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczniowej 2014 roku przystąpiło 3609 osób w 38 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 1656 osób, co stanowi 45,9% ogółu. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 24 132 2983 1265 42,4%
lubuskie 11 18 445 200 44,9%
wielkopolskie 20 70 1626 601 37,0%
zachodniopomorskie 16 44 912 464 50,9%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 7 6 156 81 51,9%
Kalisz 10 7 158 53 33,5%
Konin 8 7 202 67 33,2%
Koszalin 7 7 114 48 42,1%
Leszno 5 2 147 52 35,4%
Piła 8 7 145 48 33,1%
Poznań 16 20 605 308 50,9%
Szczecin 12 15 467 263 56,3%
Zielona Góra 9 7 204 98 48,0%

 
Zdawalność i liczba przystępujących uczniów po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 229 57 24,9%
2 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 493 254 51,5%
3 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 11 8 72,7%
4 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 6 6 100,0%
5 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 11 0 0,0%
6 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 10 2 20,0%
7 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 6 4 66,7%
8 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 68 50 73,5%
9 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 7 4 57,1%
10 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 4 4 100,0%
11 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 24 21 87,5%
12 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 63 16 25,4%
13 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 244 95 38,9%
14 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 2 1 50,0%
15 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 9 8 88,9%
16 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 92 76 82,6%
17 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 84 64 76,2%
18 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 55 12 21,8%
19 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 21 8 38,1%
20 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 1150 236 20,5%
21 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 67 59 88,1%
22 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 28 17 60,7%
23 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 239 215 90,0%
24 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 60 48 80,0%
     razem 2983 1265 42,4%


Zdawalność i liczba eksternistów i słuchaczy KKZ przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Absolwenci R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 1 100,0%
 
Eksterniści 
 
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1 1 0,0%
A.18. Prowadzenie sprzedaży 16 7 43,8%
E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych 1 0 0,0%
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 2 2 100,0%
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 2 1 50,0%
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 1 0 0,0%
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 5 3 60,0%
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 2 2 100,0%
Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 24 21 87,5%
Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 3 0 0,0%
razem:
57 37 42,5%
Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 10 90,9%
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 1 0 0,0%
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 17 16 94,1%
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 0 0,0%
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 1 100,0%
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 11 8 72,7%
razem:
42 35 83,3%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-03-28 07:36
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl