czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Klucze odpowiedzi do etapu... › Klucze odpowiedzi do etapu...

Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 16 czerwca 2008 roku

Poniżej zamieszczamy klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do arkuszy z etapu pisemnego  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w dniu 16 czerwca 2008 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, a arkusz mogli zabrać ze sobą.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania:

 część I (zadania 1-50) z tabelki dla każdego zawodu,

 część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla ZSZ),

 część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla technikum)

L.p

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

L.p

Technikum

 1 Sprzedawca wersja X i Y  1 Technik ekonomista
 wersja X i wersja Y
 2 Kucharz małej gastronomii wersja X i Y  2 Technik mechanik wersja X i wersja Y - część II wersja X
 3 Mechanik pojazdów 
samochodowych wersja X
 3 Technik elektronik 
wersja X i wersja Y
 4 Ślusarz  4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego wersja X i Y
 5 Elektryk  5 Technik handlowiec 
 6 Monter -elektronik  6 Technik budownictwa  
 7 Piekarz  7 Technik hotelarstwa 
 8 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych   8 Technik elektryk 
 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych   9 Technik agrobiznesu
 10 Murarz  10 Technik organizacji usług gastronomicznych
 11 Cukiernik  11 Technik technologii żywności 
 12 Stolarz  12 Technik ochrony środowiska 
 13 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  13 Technik informatyk  
wersja X  i  wersja Y
 14 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie  14 Opiekunka środowiskowa
 15 Krawiec   15 Technik rolnik
 16 Ogrodnik   16 Technik telekomunikacji 
 17 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  17 Technik technologii odzieży
 18 Fryzjer   18 Kucharz
 19

Elektromechanik

 19 Technik leśnik 
 20

Malarz- tapeciarz

 20 Technik mechanizacji rolnictwa
 21

Posadzkarz

 21 Asystent osoby niepełnosprawnej 
 22 Operator obrabiarek skrawających   22 Technik technologii drewna 
 23 Rolnik   23 Technik geodeta 
 24 Blacharz samochodowy  24 Technik ogrodnik 
 25 Rzeźnik-wędliniarz  25 Technik administracji  
 26 Tapicer   26 Technik drogownictwa 
 27 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  27 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
 28 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych   28 Technik inżynierii środowiska i melioracji 
 29 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych   29 Technik poligraf 
 30 Blacharz  30 Technik urządzeń sanitarnych 
 31 Introligator  31 Kelner  
 32 Lakiernik   32 Technik analityk 
 33 Drukarz  33 Technik rachunkowości
 34 Fotograf   34 Technik mechatronik 
 35 Monter konstrukcji budowlanych   35 Technik hodowca koni 
 36 Betoniarz -zbrojarz   36 Technik weterynarii 
 37 Operator maszyn leśnych   37 Technik prac biurowych 
 38 Monter izolacji budowlanych  38 Technik spedytor 
 39 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym   39 Technik obsługi turystycznej 
 40 Kaletnik   40 Asystentka stomatologiczna 
 41 Operator urządzeń przemysłu chemicznego   41 Fototechnik 
 42 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego  42 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
 43 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego   43 Technik transportu kolejowego
 44 Cieśla  44 Technik architektury krajobrazu 
 45 Obuwnik  45 Technik mechanik okrętowy 
 46 Optyk-mechanik    46 Technik księgarstwa 
 47 Dekarz   47 Technik organizacji reklamy  
 48 Monter kadłubów okrętowych  48 Technik informacji naukowej 
 49 Górnik eksploatacji podziemnej  49 Technik nawigator morski
 50 Monter mechatronik  50 Technik górnictwa podziemnego 
 51 Koszykarz-plecionkarz   51 Technik dróg i mostów kolejowych 
 52 Kowal  52 Technik żeglugi śródlądowej
 53 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych   53 Technik rybactwa śródlądowego 
 54 Monter sieci komunalnych   54 Technik budownictwa okrętowego 
 55 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych   55 Technik technologii chemicznej 
 56 Kamieniarz   56 Technik ortopeda 
 57 Renowator zabytków architektury   57 Technik geolog 
 58 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej   58 Technik pszczelarz 
 59 Opiekun medyczny  59 Technik usług fryzjerskich 
 60 Mechanik precyzyjny  60 Technik instrumentów muzycznych 
 61 Monter systemów rurociągowych  61 Technik technologii ceramicznej 
 62 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
cześć I ; cześć II
 62 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
 63 Monter instalotar urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim  63 Technik usług kosmetycznych
 64 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  64 Technik eksploatacji portów i terminali 
 65 Modelarz odlewniczy   65 Technik technologii wyrobów skórzanych 
     66 Technik budownictwa wodnego
     67 Technik masażysta 
     68 Asystent operatora dźwięku 
     69 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
     70 Technik farmaceutyczny
     71 Ratownik medyczny
     72 Opiekun w domu pomocy społecznej
     73 Terapeuta zajęciowy 
     74 Technik logistyk
     75 Technik pożarnictwa
     76 Opiekunka dziecięca
     77 Technik elektroradiolog
     78 Dietetyk
     79 Higienistka stomatologiczna
     80 Technik optyk
     81 Protetyk słuchu 
     82 Technik automatyk sterowanie ruchem kolejowym
     83 Technik archiwista
     84 Ortoptystka
     85 Technik mechanik lotniczy
     86 Technik technologii szkła
     87 Technik górnictwa odkrywkowego
     88 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
     89 Technik urządzeń audiowizualnych
     90 Technik awionik
     91 Technik elektroniki medycznej 
     92 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
     93 Technik teleinformatyk
     94 Technik wiertnik
     95 Technik obuwnik
     96 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
     97 Technik dentystyczny

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-02-04 11:39
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl