czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Analizy wyników › Współczynnik łatwości zadań

Współczynnik łatwości zadań

Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa ... .

Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik ucznia, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie, arkusz ...

Znormalizowana tabela:

łatwość 

 0,00-0,19

 0,20-0,49

 0,50-0,69

 0,70-0,89

 0,90-1,00

 arkusz

bardzo trudny 

 trudny

 umiarkowanie trudny

 łatwy

bardzo łatwy 

 

Łatwość zadań w poszczególnych arkuszach

Poniżej publikujemy współczynniki łatwości dla poszczególnych zadań, we wszystkich występujących w sesji letniej 2014 r. arkuszach egzaminu gimnazjalnego, pokazujące co było łatwe, a co trudne dla zdających. Obliczenia dokonano dla wszystkich przystępujących do egzaminu w pierwszym terminie.

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif pobierz współczynniki łatwości w formacie PDF...

  pobierz współczynniki łatwości w formacie XLS...

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-04 07:59
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl