poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2014 maj-czerwiec-lipiec

2014 maj-czerwiec-lipiec

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec-lipiec 2014 roku przystąpiło 17 685 osób w 91 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 11 155 osób, co stanowi 63,1% ogółu. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 80 457 16749 10505 62,7%
lubuskie 47 82 2959 1890 63,9%
wielkopolskie 71 240 9570 6069 63,4%
zachodniopomorskie 53 135 4220 2546 60,3%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
M. Gorzów Wielkopolski 28 16 699 450 64,4%
M. Zielona Góra 35 23 1116 786 70,4%
Piła 25 12 606 374 61,7%
M. Kalisz 26 18 627 351 56,0%
M. Konin 32 16 840 494 58,8%
M. Leszno 23 12 569 358 62,9%
M. Poznań 49 58 3072 2013 65,5%
M. Koszalin 24 19 512 281 54,9%
M. Szczecin 42 35 1636 1068 65,3%

Zdawalność i liczba przystępujących uczniów po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1  0 0,0%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 16 16 100,0%
3 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 30 10 33,3%
4 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 290 113 39,0%
5 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 941 674 71,6%
6 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 36 15 41,7%
7 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 32 8 25,0%
8 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 836 570 68,2%
9 A.36. Prowadzenie rachunkowości 202 47 23,3%
10 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 46 34 73,9%
11 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 25 24 96,0%
12 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 780 230 29,5%
13 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1102 907 82,3%
14 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 11 3 27,3%
15 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 10 4 40,0%
16 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 277 91 32,9%
17 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 35 29 82,9%
18 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 37 4 10,8%
19 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 993 474 47,7%
20 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 136 103 75,7%
21 B.2. Wykonywanie robót drogowych 19 19 100,0%
22 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 12 6 50,0%
23 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 336 196 58,3%
24 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 16 12 75,0%
25 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 65 27 41,5%
26 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 230 179 77,8%
27 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 152 102 67,1%
28 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 27 22 81,5%
29 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 28 17 60,7%
30 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 10 3 30,0%
31 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2430 832 34,2%
32 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 87 64 73,6%
33 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 210 40 19,0%
34 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 28 6 21,4%
35 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 54 22 40,7%
36 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 14 6 42,9%
37 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 23 12 52,2%
38 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 91 43 47,3%
39 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 250 206 82,4%
40 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 18 15 83,3%
41 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 213 176 82,6%
42 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 4 4 100,0%
43 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 1 0 0,0%
44 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 10 8 80,0%
45 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 172 75 43,6%
46 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 186 157 84,4%
47 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 37 27 73,0%
48 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 9 5 55,6%
49 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 235 78 33,2%
50 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 394 305 77,4%
51 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 63 53 84,1%
52 R.7. Ocena stanu środowiska 57 25 43,9%
53 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 414 251 60,6%
54 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 19 0 0,0%
55 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 442 287 64,9%
56 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 158 134 84,8%
57 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 14 14 100,0%
58 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 11 8 72,7%
59 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 1 0 0,0%
60 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 93 87 93,5%
61 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 61 33 54,1%
62 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 54 39 72,2%
63 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 408 378 92,6%
64 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 61 52 85,2%
65 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 266 249 93,6%
66 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 231 172 74,5%
67 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 223 143 64,1%
68 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 336 242 72,0%
69 Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki 46 27 58,7%
70 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 460 430 93,5%
71 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 108 102 94,4%
72 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 87 87 100,0%
73 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 88 88 100,0%
74 Z.3. Ochrona osób i mienia 280 198 70,7%
75 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1167 1081 92,6%
76 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 147 107 72,8%
77 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 111 90 81,1%
78 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 6 6 100,0%
79 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 59 37 62,7%
80 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 81 65 80,2%


Zdawalność i liczba eksternistów i słuchaczy KKZ przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Absolwenci  1 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 1 0 0,0%
2 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 5 4 80,0%
3 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 3 1 33,3%
4 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 0 0,0%
razem: 10 5 50,0%
Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych  1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 5 1 20,0%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 38 36 94,7%
3 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 2 1 50,0%
4 A.23. Projektowanie fryzur 4 4 100,0%
5 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 2 1 50,0%
6 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 6 6 100,0%
7 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0,0%
8 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 12 8 66,7%
9 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 15 5 33,3%
10 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 2 0 0,0%
11 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 4 4 100,0%
12 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 5 5 100,0%
13 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 8 6 75,0%
14 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 10 7 70,0%
15 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 17 9 52,9%
16 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 7 6 85,7%
17 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 12 12 100,0%
18 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 4 1 25,0%
19 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2 1 50,0%
20 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 80 55 68,8%
21 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 3 3 100,0%
22 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 16 4 25,0%
23 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 3 2 66,7%
24 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 13 10 76,9%
25 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 141 141 100,0%
26 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 124 113 91,1%
27 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 28 28 100,0%
razem: 564 469 83,2%
Eksterniści
1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 6 0 0,0%
2 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 1 1 100,0%
3 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100,0%
4 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 1 50,0%
5 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 1 1 100,0%
6 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 14 8 57,1%
7 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2 2 100,0%
8 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 5 4 80,0%
9 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 2 1 50,0%
razem: 34 19 55,9%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-29 07:30
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl