wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Terminy › Kalendarium - egzamin...

Kalendarium - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla kontynuujących kształcenie według dotychczasowej podstawy programowej)

KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY na rok szkolny 2015/2016 określające działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Kontynuacja kształcenia według dotychczasowej podstawy programowej
DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PODSTAWA PRAWNA
(Rozp. MEN z 30 kwietnia 2007
z późn. zmianami)
do 20 września SESJA ZIMOWA Przyjęcie deklaracji zdających w sesji zimowej 2016 wraz z załącznikami (opinie, orzeczenia lub zaświadczenia o stanie zdrowia) §115.2.
§111.2.
do 30 września Termin zgłoszenia zdających za pomocą programu (serwis elektroniczny) §115.5.
do 11 grudnia SESJA ZIMOWA Termin powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego §118.2.
Termin powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego (nie jest to warunek konieczny) §118.2.
Termin powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego §129.1.
Powołanie zespołów egzaminacyjnych przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i wyznaczenie przewodniczących
(dotyczy zawodów robotniczych)
§129.1.
Powołanie zespołów egzaminacyjnych przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i wyznaczenie przewodniczących ZNEP
(dotyczy zawodów nierobotniczych)
§129.2.
§129.4. i 4a.
Opracowanie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i przesłanie do Dyrektora OKE Zgodnie z procedurami
grudzień/styczeń SESJA ZIMOWA
Przeszkolenie zespołów nadzorujących przez PSZE. §118.4.
§127.4.
Zgodnie z procedurami
do 26 lutego Przekazanie wyników i dyplomów do szkół. §137.4. komunikat Dyrektora CKE
Przekazanie do szkół I raportu z wynikami egzaminu. zalecenie Dyrektora OKE
do 20 grudnia SESJA LETNIA Przyjęcie deklaracji zdających w sesji letniej 2016 §115.2.
do 10 stycznia SESJA LETNIA Termin zgłoszenia zdających za pomocą programu (serwis elektroniczny). §115.5.
do 10 kwietnia
SESJA LETNIA
Skierowanie zdających przez Dyrektora OKE do innej niż macierzysta szkoły, w której odbędzie się pisemny egzamin zawodowy
(w uzasadnionych przypadkach).
§117.
Ogłoszenie przez Dyrektora CKE informacji o pomocach, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym. §133a.
do 20 maja SESJA LETNIA Powołanie zastępcy kierownika ośrodka egzaminacyjnego
(nie jest to warunek konieczny)
§127.2.
Termin powołania członków szkolnego zespołu nadzorującego. Termin powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego
(nie jest to warunek konieczny).
§118.2.
Powołanie zespołów egzaminacyjnych przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i wyznaczenie przewodniczących
(dotyczy zawodów robotniczych)
§129.1.
Powołanie zespołów nadzorujących etap praktyczny przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i wyznaczenie przewodniczących ZNEP
(dotyczy zawodów nierobotniczych)
§129.2.
§129.4. i 4a
Opracowanie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego i przesłanie do Dyrektora OKE. Zgodnie z procedurami
kwiecień

Szkolenie przez OKE osób wskazanych w rozporządzeniu.

Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
RAZ W ROKU -sesje:
- lato 2016
- zima 2017.

§118.4.
§127.4.
czerwiec Przeszkolenie zespołów nadzorujących przez PSZE. zalecenie Dyrektora OKE
do 26 sierpnia Przekazanie wyników i dyplomów do szkół. Przekazanie do szkół I raportu z wynikami egzaminu. §137.4. oraz
komunikat Dyrektora CKE
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-08 08:30
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl