Strona główna › ... › Klucze punktowania odpowiedzi... › wrzesień 2014
Środa, 23 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

wrzesień 2014

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 8 września 2014 r. Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą. Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.

Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.‎


A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ‎
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
A.22 Prowadzenie działalności handlowej ‎
A.23 Projektowanie fryzur
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania ‎
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ‎ładunków w portach i terminalach
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ‎
A.36 Prowadzenie rachunkowości ‎
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych ‎
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
B.02 Wykonywanie robót drogowych
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy
B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników ‎pomiarów
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ‎
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ‎samochodowych
M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu
M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.07 Ocena stanu środowiska
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ‎krajobrazu
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
S.02 Realizacja nagrań
T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 Organizacja usług gastronomicznych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
Z.03 Ochrona osób i mienia
Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ‎
Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych
Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ‎
Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 14:08
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl