niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › Specjalista ds. kwalifikacji...

Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych egzaminatorów i organizacji szkoleń

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

specjalista ds. kwalifikacji zawodowych egzaminatorów i organizacji szkoleń

LICZBA ETATÓW: 1 W PEŁNYM WYMIARZE

UMOWA: O PRACĘ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe,
b) biegłość obsługi komputera – pakiet MS Office, w szczególności WORD i Excel

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność analitycznego myślenia,
c) dobra organizacja pracy,
d) dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów.

ZAKRES ZADAŃ:

a) rejestracja wniosków i kompletowanie dokumentów kandydatów na egzaminatorów,
b) wprowadzanie informacji i systematyczne aktualizowanie elektronicznych baz danych egzaminatorów,
c) kompletowanie grup szkoleniowych i organizowanie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
d) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).

UWAGA! Osoba ubiegająca się o zatrudnienie sprawdzona będzie z umiejętności obsługi komputera.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. KWALIFIKACJI ZAWOD.EGZAMINATORÓW I ORGANIZACJI SZKOLEŃ” na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22; 61-655 POZNAŃ do dnia 31 października 2014 r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-01 00:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl