niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › Programista

Programista

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

programista

LICZBA ETATÓW: 1 W PEŁNYM WYMIARZE

UMOWA: UMOWA O PRACĘ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie co najmniej średnie,
b) znajomość zagadnień związanych z bazami danych Oracle, MS SQL, Access
c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
d) umiejętność komunikacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie związanym z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
b) umiejętność analizy prawa w zakresie związanym z systemem egzaminów zewnętrznych,
c) mile widziana znajomość narzędzi do raportowania z baz danych – SPSS, Crystal Reports.

ZAKRES ZADAŃ:

a) obsługa przepływu danych pomiędzy bazami Komisji, a podmiotami biorącymi udział w egzaminach zewnętrznych
b) prowadzenie korespondencji ze szkołami, ośrodkami egzaminowania i przystępującymi do egzaminu,
c) tworzenie i systematyczne aktualizowanie elektronicznych zbiorów danych,
d) obsługa baz danych w procesach przetwarzania wyników egzaminów,
e) tworzenie raportów z baz danych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO PROGRAMISTY" na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22; 61-655 POZNAŃ do dnia 31 października 2014 r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-01 00:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl