poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2014...

2014 sierpień-wrzesień-październik

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-wrzesień-październik 2014 roku przystąpiły 3 023 osoby w 74 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 1 605 osób, co stanowi 53,1% ogółu. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 46 94 1900 1024 53,9%
lubuskie 13 13 234 109 46,6%
wielkopolskie 41 62 1408 748 53,1%
zachodniopomorskie 15 19 258 167 64,7%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 2 1 5 2 40,0%
Zielona Góra 2 2 37 24 64,9%
Piła 5 4 73 22 30,1%
Kalisz 4 3 65 49 75,4%
Konin 4 4 58 29

50,0%

Leszno 7 5 62 25 40,3%
Poznań 22 12 278 120 43,2%
Koszalin 2 1 29 22 75,9%
Szczecin 5 6 37 21 56,8%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 24 4 16,7%
2 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 34 2 5,9%
3 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 154 81 52,6%
4 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 14 3 21,4%
5 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 207 139 67,1%
6 A.36. Prowadzenie rachunkowości 25 7 28,0%
7 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 97 49 50,5%
8 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 16 6 37,5%
9 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 4 3 75,0%
10 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 14 2 14,3%
11 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 1 1 100%
12 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 13 8 61,5%
13 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 17 11 64,7%
14 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 26 24 92,3%
15 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 24 11 45,8%
16 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 16 1 6,2%
17 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 36 25 69,4%
18 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 44 34 77,3%
19 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 335 115 34,3%
20 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 16 1 6,2%
21 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 18 3 16,7%
22 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 11 6 54,5%
23 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10 4 40,0%
24 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 10 5 50,0%
25 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 8 5 62,5%
26 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 169 140 82,8%
27 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 69 55 79,7%
28 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 10 8 80,0%
29 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 2 2 100%
30 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 35 20 57,1%
31 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 43 18 41,9%
32 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 113 50 44,2%
33 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 21 15 71,4%
34 R.7. Ocena stanu środowiska 8 1 12,5%
35 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 34 9 26,5%
36 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 141 106 75,2%
37 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 10 6 60,0%
38 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 26 22 84,6%
39 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 3 2 66,7%
40 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 12 6 50%
41 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 3 0 0%
42 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 0 0%
43 Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki 5 2 40,0%
44 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 0 0%
45 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 18 10 55,6%
46 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 2 2 100%


Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 0 0%
2 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 0 0%
3 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 1 0 0%
razem 3 0 0%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 6 6 100%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 24 19 79,2%
3 A.23. Projektowanie fryzur 15 13 86,7%
4 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 2 1 50,0%
5 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 2 1 50,0%
6 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 22 9 40,9%
7 A.36. Prowadzenie rachunkowości 16 11 68,8%
8 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 3 2 66,7%
9 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 4 4 100%
10 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 25 19 76,0%
11 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 8 1 12,5%
12 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 4 3 75,0%
13 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 9 1 11,1%
14 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 10 4 40,0%
15 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 34 11 32,4%
16 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 10 4 40%
17 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 0 0%
18 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 8 5 62,5%
19 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 5 2 40,0%
20 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 32 31 96,9%
21 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 3 0 0%
22 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 12 12 100%
23 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 1 50,0%
24 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 179 155 86,6%
25 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2 0 0%
26 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 8 8 100%
27 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 25 24 96,0%
razem 471 347 73,7%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1 0 0%
2 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 1 1 100%
3 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 2 1 50,0%
razem 4 2 50,0%

edytuj

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-28 07:38
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl