czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2015 styczeń-luty

2015 styczeń-luty


Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2015 r.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2015 roku przystąpiło 11 948 osób w 104 kwalifikacjach. Egzamin zdały i uzyskały świadectwa kwalifikacyjne 7 552 osoby, co stanowi 63,2% ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 75 315 7829 5164 66,0%
lubuskie 38 50 1244 847 68,1%
wielkopolskie 60 175 4177 2788 66,7%
zachodniopomorskie 54 90 2408 1529 63,5%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 21 13 339 237 69,9%
Zielona Góra 25 14 500 340 68,0%
Piła 16 9 314 205 65,3%
Kalisz 18 11 196 129 65,8%
Konin 18 12 252 139 55,2%
Leszno 22 10 454 308 67,8%
Poznań 32 39 1085 735 67,7%
Koszalin 16 14 411 244 59,4%
Szczecin 41 31 1071 729 68,1%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 15 7 46,7%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 93 86 92,5%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 34 27 79,4%
4 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 47 29 61,7%
5 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 179 138 77,1%
6 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 12 7 58,3%
7 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 332 286 86,1%
8 A.36. Prowadzenie rachunkowości 219 84 38,4%
9 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 138 60 43,5%
10 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 11 8 72,7%
11 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 455 144 31,6%
12 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 151 117 77,5%
13 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 43 15 34,9%
14 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 46 35 76,1%
15 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 7 3 42,9%
16 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 5 0 0%
17 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 124 32 25,8%
18 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 168 94 56,0%
19 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 598 531 88,8%
20 B.2. Wykonywanie robót drogowych 23 22 95,7%
21 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 55 31 56,4%
22 B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 16 0 0%
23 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 36 31 86,1%
24 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 39 25 64,1%
25 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 57 40 70,2%
26 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 64 60 93,8%
27 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 37 28 75,7%
28 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 362 242 66,9%
29 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 255 120 47,1%
30 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 24 1 4,2%
31 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 67 30 44,8%
32 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 533 387 72,6%
33 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 434 189 43,5%
34 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 25 17 68,0%
35 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 49 49 100%
36 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 376 307 81,6%
37 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 2 1 50,0%
38 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 1 1 100%
39 M.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych 2 1 50%
40 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 9 4 44,4%
41 M.8. Wykonywanie prac wiertniczych 27 24 88,9%
42 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 183 138 75,4%
43 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 28 23 82,1%
44 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 28 14 50,0%
45 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 17 1 5,9%
46 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 38 19 50,0%
47 R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 10 6 60,0%
48 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 93 65 69,9%
49 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 39 29 74,4%
50 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 12 2 16,7%
51 R.7. Ocena stanu środowiska 13 10 76,9%
52 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 120 15 12,5%
53 S.6. Budowa fortepianów i pianin 14 14 100%
54 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 183 161 88%
55 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 109 72 66,1%
56 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 1 1 100%
57 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 0 0%
58 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 148 87 58,8%
59 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 21 4 19,0%
60 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 1 1 100%
61 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 17 14 82,4%
62 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 84 79 94,0%
63 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 906 560 61,8%
64 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 13 9 69,2%
65 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 28 28 100%
66 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 143 131 91,6%
67 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 16 14 87,5%
68 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 23 22 95,7%
69 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 78 75 96,2%
70 Z.3. Ochrona osób i mienia 8 0 0%
71 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 196 185 94,4%
72 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 39 34 87,2%
73 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 10 9 90,0%
74 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 30 21 70,0%
75 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 9 8 88,9%


Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 1 100%
2 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 2 0 0%
3 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 7 4 57,1%
4 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 1 100%
5 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 1 0 0%
6 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 13 1 7,7%
7 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 2 1 50,0%
8 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
9 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 1 50,0%
10 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 0 0%
11 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 2 100%
12 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 1 0 0%
13 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 1 1 100%
14 Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki 1 1 100%
15 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 2 2 100%
16 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 1 1 100%
17 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 2 1 50,0%
razem 42 17 40,5%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 9 81,8%
2 A.23. Projektowanie fryzur 16 12 75,0%
3 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 0 0%
4 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 5 4 80,0%
5 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 2 0 0%
6 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 4 1 25,0%
7 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1 1 100%
8 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 17 1 5,9%
9 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 1 100%
10 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 9 4 44,4%
11 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 7 6 85,7%
12 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 4 3 75,0%
13 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 5 1 20,0%
14 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100%
15 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 14 12 85,7%
16 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 5 3 60,0%
17 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 4 1 25,0%
18 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 8 7 87,5%
19 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 31 24 77,4%
20 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 0 0%
21 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 0 0%
22 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 10 10 100%
23 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 0 0%
24 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 16 13 81,2%
25 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 43 40 93,0%
razem 223 155 69,5%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 9 6 66,7%
2 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 3 3 100%
3 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100%
4 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 1 1 100%
5 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 4 0 0%
6 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 3 3 100%
7 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 4 4 100%
8 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1 1 100%
9 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 1 1 100%
10 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 11 4 36,4%
razem 39 25 64,1%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-27 14:18
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl