poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › Programista - specjalista

Programista - specjalista

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu poszukuje


osób :    1) na stanowisko: programisty, specjalisty,
              2) do prowadzenia strony internetowej instytucji.


LICZBA ETATÓW: 2  W PEŁNYM WYMIARZE

UMOWA: UMOWA O PRACĘ         MIEJSCE PRACY: SIEDZIBA OKE POZNAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) programowanie i obsługa baz danych
b) obsługa i modernizacja serwisu internetowego

WYMAGANIA DODATKOWE:

c) posiadanie wykształcenia co najmniej średnie,
d) posiadanie umiejętności pracy w zespole
e) mieć predyspozycje do wykonywania prac administracyjno-biurowych.

ZAKRES ZADAŃ:

a) tworzenie narzędzi programistycznych w zakresie związanym z obsługą przepływu danych pomiędzy bazami Komisji, a podmiotami biorącymi udział w egzaminach zewnętrznych,
b) projektowanie narzędzi programistycznych w zakresie usprawniającym pracę na stanowiskach operatorów baz danych,
c) projektowanie i modyfikacja funkcjonalności serwisu internetowego Komisji,
d) tworzenie elektronicznych zbiorów danych i narzędzi do ich obsługi,
e) tworzenie raportów z baz danych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).


TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI BAZ DANYCH” na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22;  61-655 POZNAŃ  do dnia 15 września 2015  r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-03 13:22
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl