wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Praca › Sprzątaczka

Sprzątaczka

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu poszukuje

pracownika na stanowisko sprzątaczki

LICZBA ETATÓW: 1 / 2 etatu

UMOWA: O PRACĘ         MIEJSCE PRACY: SIEDZIBA OKE POZNAŃ

ZAKRES ZADAŃ:

sprzątanie przydzielonych pomieszczeń biurowych (wykładziny PCV), korytarzy i klatki schodowej,
pomieszczenia socjalne i toalety.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
• kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).


TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI” na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22;  61-655 POZNAŃ  do dnia 15 WRZEŚNIA 2015 r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE  PRZEPROWADZENIA ROZMOWY.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-03 13:23
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl