czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2015 maj-lipiec

2015 maj-lipiec


Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji maj-lipiec 2015 r.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2015 roku przystąpiło 38 861 osób w 140 kwalifikacjach. Egzamin zdały i uzyskały świadectwa kwalifikacyjne 27 130 osoby, co stanowi 69,8 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 124 807 35936 25152 70,0%
lubuskie 82 144 6271 4285 68,3%
wielkopolskie 111 431 21020 15065 71,7%
zachodniopomorskie 91 232 8645 5802 67,1%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 49 25 1213 922 76,0%
Kalisz 53 27 1320 870 65,9%
Konin 48 18 1482 1005 67,8%
Koszalin 43 31 957 589 61,5%
Leszno 40 17 903 714 79,1%
Piła 39 23 951 677 71,2%
Poznań 76 78 4381 3269 74,6%
Szczecin 70 52 2901 2032 70,0%
Zielona Góra 58 26 1701 1247 73,3%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 11 11 100%
2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 18 9 50,0%
3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 123 89 72,4%
4 A.14. Realizacja procesów introligatorskich 2 0 0%
5 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 13 11 84,6%
6 A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 2 1 50,0%
7 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1861 1384 74,4%
8 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 369 334 90,5%
9 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 50 32 64,0%
10 A.23. Projektowanie fryzur 19 6 31,6%
11 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 175 105 60,0%
12 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 575 369 64,2%
13 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 158 81 51,3%
14 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6 1 16,7%
15 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1234 630 51,1%
16 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1218 781 64,1%
17 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 51 43 84,3%
18 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 24 2 8,3%
19 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1545 1331 86,1%
20 A.36. Prowadzenie rachunkowości 225 98 43,6%
21 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 14 3 21,4%
22 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 70 36 51,4%
23 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 42 36 85,7%
24 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 932 621 66,6%
25 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 980 864 88,2%
26 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 23 10 43,5%
27 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 44 29 65,9%
28 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 340 275 80,9%
29 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 15 14 93,3%
30 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 21 13 61,9%
31 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 927 384 41,4%
32 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 191 172 90,1%
33 B.2. Wykonywanie robót drogowych 31 30 96,8%
34 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 157 104 66,2%
35 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 17 16 94,1%
36 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 25 23 92,0%
37 B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 16 0 0%
38 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 42 33 78,6%
39 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 818 385 47,1%
40 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 250 182 72,8%
41 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 301 207 68,8%
42 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 48 21 43,8%
43 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 235 91 38,7%
44 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 212 182 85,8%
45 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 229 156 68,1%
46 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 42 30 71,4%
47 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 76 44 57,9%
48 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2703 2236 82,7%
49 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2626 1749 66,6%
50 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 162 58 35,8%
51 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 86 34 39,5%
52 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 442 180 40,7%
53 E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 18 4 22,2%
54 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 28 2 7,1%
55 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 214 196 91,6%
56 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 131 104 79,4%
57 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 20 4 20,0%
58 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 383 336 87,7%
59 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 204 81 39,7%
60 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 511 388 75,9%
61 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 336 291 86,6%
62 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 747 395 52,9%
63 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 6 0 0%
64 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 24 23 95,8%
65 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 115 104 90,4%
66 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 835 520 62,3%
67 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 336 275 81,8%
68 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 365 342 93,7%
69 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 373 246 66,0%
70 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 1 0 0%
71 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 1 0 0%
72 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 5 5 100%
73 M.27. Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu 2 2 100%
74 M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 2 1 50,0%
75 M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 5 100%
76 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 22 4 18,2%
77 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 72 19 26,4%
78 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 48 33 68,8%
79 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 31 2 6,5%
80 M.9. Eksploatacja otworowa złóż 17 14 82,4%
81 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 18 18 100%
82 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 203 175 86,2%
83 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 205 166 81,0%
84 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 129 100 77,5%
85 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 11 9 81,8%
86 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 9 9 100%
87 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 463 367 79,3%
88 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 27 3 11,1%
89 R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 7 5 71,4%
90 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 360 272 75,6%
91 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 451 403 89,4%
92 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 62 34 54,8%
93 R.7. Ocena stanu środowiska 137 41 29,9%
94 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 385 242 62,9%
95 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 6 6 100%
96 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 25 24 96,0%
97 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 1028 848 82,5%
98 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 27 27 100%
99 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 398 212 53,3%
100 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 27 23 85,2%
101 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 38 34 89,5%
102 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 102 94 92,2%
103 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 2 1 50,0%
104 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 3511 2236 63,7%
105 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 81 17 21,0%
106 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 71 38 53,5%
107 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 49 45 91,8%
108 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 450 405 90,0%
109 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 111 92 82,9%
110 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 169 54 32,0%
111 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 202 164 81,2%
112 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 183 152 83,1%
113 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 6 5 83,3%
114 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 411 377 91,7%
115 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 82 72 87,8%
116 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 87 87 100%
117 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 87 87 100%
118 Z.3. Ochrona osób i mienia 275 45 16,4%
119 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1025 934 91,1%
120 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 123 89 72,4%
121 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 48 41 85,4%
122 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 14 12 85,7%
123 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 61 42 68,9%
124 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 122 113 92,6%


Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 1 100%
2 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 2 0 0%
3 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 7 4 57,1%
4 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 1 100%
5 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 1 0 0%
6 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 13 1 7,7%
7 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 2 1 50,0%
8 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
9 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 1 50%
10 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 0 0%
11 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 2 100%
12 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 1 0 0%
13 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 1 1 100%
razem 36 12 33,3%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 52 45 86,5%
2 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 3 0 0%
3 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 5 4 80,0%
4 A.23. Projektowanie fryzur 23 12 52,2%
5 A.24. Wykonywanie prac biurowych 13 0 0%
6 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 7 6 85,7%
7 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 0 0%
8 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 16 8 50,0%
9 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 8 5 62,5%
10 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 3 3 100%
11 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 1 50,0%
12 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 0 0%
13 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 9 7 77,8%
14 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 9 1 11,1%
15 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 5 3 60,0%
16 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 10 7 70,0%
17 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 16 14 87,5%
18 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 30 26 86,7%
19 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 17 11 64,7%
20 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 14 8 57,1%
21 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 15 13 86,7%
22 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 22 21 95,5%
23 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 7 7 100%
24 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 1 50,0%
25 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 14 4 28,6%
26 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 32 19 59,4%
27 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 11 10 90,9%
28 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 166 144 86,7%
29 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 20 19 95,0%
30 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 3 0 0%
31 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 6 5 83,3%
32 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 1 100%
33 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 6 5 83,3%
34 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 120 120 100%
35 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 141 141 100%
36 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 46 46 100%
razem 856 717 83,8%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1 1 100%
2 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 1 1 100%
3 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1 0 0%
4 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 9 9 100%
5 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 1 100%
6 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1 0 0%
7 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100%
8 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 9 9 100%
9 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 3 0 0%
10 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 2 0 0%
11 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 5 3 60,0%
12 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 1 0 0%
13 Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych 13 13 100%
14 Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 2 2 100%
razem 51 41 80,4%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-28 08:15
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl