czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2015 sierpień-październik

2015 sierpień-październik


Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji sierpień-październik 2015 r.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 roku przystąpiło 4 051 osób w 101 kwalifikacjach. Egzamin zdały i uzyskały świadectwa kwalifikacyjne 2 673 osoby, co stanowi 68,2 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 54 90 1318 890 67,5%
lubuskie 9 11 33 22 66,7%
wielkopolskie 45 48 854 614 71,9%
zachodniopomorskie 27 31 431 254 58,9%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 2 2 2 1 50,0%
Kalisz          
Konin 2 1 5 2 40,0%
Koszalin 2 2 2 2 100%
Leszno 4 3 50 46 92,0%
Piła 5 3 90 48 53,3%
Poznań 24 14 199 122 61,3%
Szczecin 11 13 159 78 49,1%
Zielona Góra 2 2 10 8 80,0%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 10 5 50,0%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 1 100%
3 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 18 11 61,1%
4 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 46 46 100%
5 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 1 0 0%
6 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 2 0 0%
7 A.36. Prowadzenie rachunkowości 9 2 22,2%
8 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 27 4 14,8%
9 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 19 9 47,4%
10 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 19 11 57,9%
11 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 1 0 0%
12 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 3 2 66,7%
13 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 2 2 100%
14 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 25 6 24,0%
15 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 14 82,4%
16 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 105 32 30,5%
17 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 9 6 66,7%
18 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 26 19 73,1%
19 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 10 8 80,0%
20 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 6 2 33,3%
21 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 73 51 69,9%
22 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 86 54 62,8%
23 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 0 0%
24 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 20 13 65,0%
25 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 9 8 88,9%
26 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 21 17 81,0%
27 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 7 3 42,9%
28 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 13 7 53,8%
29 E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 16 1 6,2%
30 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 175 160 91,4%
31 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 93 44 47,3%
32 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 12 3 25,0%
33 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 13 6 46,2%
34 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 64 63 98,4%
35 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 1 100%
36 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 14 12 85,7%
37 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 28 16 57,1%
38 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 2 100%
39 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 53 47 88,7%
40 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 60 36 60,0%
41 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 3 1 33,3%
42 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 46 33 71,7%
43 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 4 3 75,0%
44 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 2 2 100%
45 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 103 103 100%
46 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 14 6 42,9%
47 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 4 3 75,0%
48 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 5 3 60,0%
49 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 4 1 25,0%
50 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 7 5 71,4%
51 Z.3. Ochrona osób i mienia 2 0 0%
52 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 5 4 80,0%
53 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 1 1 100%
54 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 1 100%


Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 1 1 100%
2 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
3 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 2 0 0%
4 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 1 0 0%
5 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1 1 100%
razem 6 3 50,0%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 11 11 100%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 5 5 100%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 24 22 91,7%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 8 5 62,5%
5 A.23. Projektowanie fryzur 51 46 90,2%
6 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 1 1 100%
7 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 1 100%
8 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1 0 0%
9 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 12 9 75,0%
10 A.36. Prowadzenie rachunkowości 29 11 37,9%
11 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 16 8 50,0%
12 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 3 3 100%
13 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 13 9 69,2%
14 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 26 23 88,5%
15 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 7 77,8%
16 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 2 100%
17 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 7 3 42,9%
18 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 6 5 83,3%
19 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 3 0 0%
20 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3 2 66,7%
21 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 0 0%
22 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 9 7 77,8%
23 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 24 13 54,2%
24 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 6 4 66,7%
25 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 7 2 28,6%
26 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 7 4 57,1%
27 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 8 1 12,5%
28 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 27 24 88,9%
29 M.11. Eksploatacja złóż podziemnych 23 12 52,2%
30 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 18 8 44,4%
31 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 4 2 50,0%
32 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 42 33 78,6%
33 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 12 6 50,0%
34 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 7 6 85,7%
35 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 16 4 25,0%
36 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 8 4 50,0%
37 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 26 11 42,3%
38 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2 0 0%
39 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 16 16 100%
40 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 5 5 100%
41 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 303 275 90,8%
42 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 20 19 95,0%
43 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 13 2 15,4%
44 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 2 0 0%
45 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 1 0 0%
46 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 35 30 85,7%
47 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 34 31 91,2%
razem 908 692 76,2%
eksterniści 1 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 1 1 100%
2 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 9 6 66,7%
razem 10 7 70,0%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-26 23:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl