wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Formularze › wniosek o wydanie duplikatu...

wniosek o wydanie duplikatu dokumentu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia: oryginału i odpisu świadectwa dojrzałości, oryginału i odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w celu uzyskania duplikatu ww. dokumentów należy:

1. Dokonać wpłaty 26 zł na podany poniżej rachunek bankowy, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.

              od dnia 1 stycznia 2011 r.  - NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

      W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj dokumentu:
  - duplikat zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
  - duplikat zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  - duplikat zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  - duplikat świadectwa dojrzałości,
  - duplikat odpisu świadectwa dojrzałości,
  - duplikat aneksu do świadectwa dojrzałości,
  - duplikat odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
  - duplikat dyplomu zawodowego,
  - duplikat świadectwa kwalifikacyjnego.

       np. Joanna Kowalska, duplikat świadectwa dojrzałości.

           2. Zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie duplikatu na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pamiętając o wskazaniu powodu wydania duplikatu (utrata, zniszczenie), a także składając podpisy pod wnioskiem i oświadczeniem.


pliki/pomoc/icon_pdf.gif formularz wniosku o wydanie duplikatu

pliki/pomoc/icon_pdf.gif formularz wniosku o ponowne wydanie suplementu do wydanego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / dyplomu zawodowego

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-17 08:47
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl