poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2016 styczeń - luty

2016 styczeń - luty

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2016

 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 roku przystąpiło 28 448 osób w 159 kwalifikacjach. Egzamin zdały i uzyskały świadectwa kwalifikacyjne 19 178 osoby, co stanowi 67,4 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 127 459 20431 14417 70,6%
lubuskie 76 84 3955 2764 69,9%
wielkopolskie 107 235 10663 7816 73,3%
zachodniopomorskie 88 140 5813 3837 66,0%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 43 17 888 657 74,0%
Kalisz 20 12 253 174 68,8%
Konin 25 9 382 300 78,5%
Koszalin 26 18 472 297 62,9%
Leszno 35 12 652 498 76,4%
Piła 29 13 677 492 72,7%
Poznań 69 45 2183 1595 73,1%
Szczecin 65 38 2139 1509 70,5%
Zielona Góra 49 18 1024 739 72,2%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 33 29 87,9%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 64 63 98,4%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 40 38 95,0%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 319 275 86,2%
5 A.23. Projektowanie fryzur 272 190 69,9%
6 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 53 41 77,4%
7 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 63 32 50,8%
8 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 402 323 80,3%
9 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 7 1 14,3%
10 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 135 91 67,4%
11 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 270 198 73,3%
12 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 4 1 25,0%
13 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 913 635 69,6%
14 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 12 10 83,3%
15 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 9 3 33,3%
16 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 323 275 85,1%
17 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1296 1042 80,4%
18 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 115 63 54,8%
19 A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 11 6 54,5%
20 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 12 1 8,3%
21 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 45 20 44,4%
22 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 113 43 38,1%
23 A.55. Drukowanie cyfrowe 113 75 66,4%
24 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 12 11 91,7%
25 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 23 9 39,1%
26 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 441 230 52,2%
27 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 134 123 91,8%
28 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 17 3 17,6%
29 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 7 1 14,3%
30 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 64 45 70,3%
31 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 11 6 54,5%
32 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 6 1 16,7%
33 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 119 79 66,4%
34 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 114 103 90,4%
35 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 447 402 89,9%
36 B.2. Wykonywanie robót drogowych 16 14 87,5%
37 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 92 90 97,8%
38 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 139 87 62,6%
39 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 7 2 28,6%
40 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 24 17 70,8%
41 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 38 14 36,8%
42 B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 9 0 0%
43 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 746 516 69,2%
44 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 4 3 75,0%
45 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 15 9 60,0%
46 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 31 27 87,1%
47 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 4 0 0%
48 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 225 132 58,7%
49 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 44 36 81,8%
50 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 46 22 47,8%
51 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 13 8 61,5%
52 E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych 1 0 0%
53 E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych 16 3 18,8%
54 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 288 218 75,7%
55 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 207 88 42,5%
56 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1667 1099 65,9%
57 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 72 61 84,7%
58 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 96 51 53,1%
59 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 154 138 89,6%
60 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 424 233 55,0%
61 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 237 120 50,6%
62 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 16 5 31,2%
63 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 304 276 90,8%
64 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 651 525 80,6%
65 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 1 1 100%
66 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 1 100%
67 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 373 224 60,1%
68 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 24 9 37,5%
69 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 21 20 95,2%
70 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 45 33 73,3%
71 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 434 401 92,4%
72 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 4 3 75,0%
73 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 6 4 66,7%
74 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 17 12 70,6%
75 M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 84 61 72,6%
76 M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 27 5 18,5%
77 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 25 19 76,0%
78 M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 15 8 53,3%
79 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 614 428 69,7%
80 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 164 132 80,5%
81 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 262 138 52,7%
82 M.8. Wykonywanie prac wiertniczych 26 14 53,8%
83 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 186 164 88,2%
84 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 166 149 89,8%
85 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 32 28 87,5%
86 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 38 32 84,2%
87 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 272 121 44,5%
88 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 8 0 0%
89 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 28 28 100%
90 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 17 14 82,4%
91 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 457 332 72,6%
92 R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 12 4 33,3%
93 R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 17 9 52,9%
94 R.25. Wykonywanie prac geologicznych 12 4 33,3%
95 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 100 83 83,0%
96 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 17 15 88,2%
97 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 2 2 100%
98 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 100 60 60,0%
99 R.7. Ocena stanu środowiska 21 6 28,6%
100 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 93 19 20,4%
101 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 106 71 67,0%
102 S.6. Budowa fortepianów i pianin 19 17 89,5%
103 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 24 13 54,2%
104 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 169 140 82,8%
105 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 902 850 94,2%
106 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 96 91 94,8%
107 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 441 390 88,4%
108 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1800 845 46,9%
109 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 36 28 77,8%
110 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 122 98 80,3%
111 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 13 8 61,5%
112 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 28 25 89,3%
113 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 12 11 91,7%
114 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 607 364 60,0%
115 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 9 9 100%
116 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 54 52 96,3%
117 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 146 118 80,8%
118 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 17 13 76,5%
119 Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 23 23 100%
120 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 77 67 87,0%
121 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 55 55 100%
122 Z.3. Ochrona osób i mienia 32 4 12,5%
123 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 240 214 89,2%
124 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 35 27 77,1%
125 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 10 7 70,0%
126 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 5 5 100%
127 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 27 27 100%


Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 10 3 30,0%
2 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1 0 0%
3 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 1 100%
4 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 5 3 60,0%
5 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 5 5 100%
6 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 1 0 0%
7 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 1 0 0%
8 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 4 4 100%
9 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 1 14,3%
10 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 1 100%
11 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 0 0%
12 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
13 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 1 50,0%
14 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 7 5 71,4%
15 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 1 0 0%
16 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 1 100%
17 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1 0 0%
18 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 4 3 75,0%
19 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 1 100%
20 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 3 2 66,7%
21 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 1 1 100%
22 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 1 33,3%
23 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 4 1 25,0%
24 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 1 1 100%
25 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 2 0 0%
26 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 8 5 62,5%
27 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 1 0 0%
28 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 0 0%
29 Z.3. Ochrona osób i mienia 12 3 25,0%
30 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 4 4 100%
31 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 6 5 83,3%
32 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 0 0%
razem 102 52 51,0%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 6 1 16,7%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 10 90,9%
3 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 16 12 75,0%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 4 4 100%
5 A.23. Projektowanie fryzur 12 8 66,7%
6 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 1 1 100%
7 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 2 2 100%
8 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 14 10 71,4%
9 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1 0 0%
10 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 2 1 50,0%
11 A.36. Prowadzenie rachunkowości 8 4 50,0%
12 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 5 83,3%
13 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 16 14 87,5%
14 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 6 85,7%
15 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 18 9 50,0%
16 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 4 4 100%
17 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
18 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 9 2 22,2%
19 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 0 0%
20 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 1 0 0%
21 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 2 100%
22 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 13 8 61,5%
23 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 3 3 100%
24 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 19 12 63,2%
25 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 2 1 50,0%
26 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 11 10 90,9%
27 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 8 7 87,5%
28 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100%
29 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 13 11 84,6%
30 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 3 1 33,3%
31 M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 17 3 17,6%
32 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 35 26 74,3%
33 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 16 7 43,8%
34 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 5 1 20%
35 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 67 36 53,7%
36 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 1 0 0%
37 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 210 170 81,0%
38 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 2 2 100%
39 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 1 1 100%
40 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 4 4 100%
41 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 0 0%
42 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 21 21 100%
43 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 14 14 100%
razem 610 436 71,5%
eksterniści 1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1 1 100%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 11 9 81,8%
3 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 0 0%
4 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 1 1 100%
5 B.2. Wykonywanie robót drogowych 1 1 100%
6 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 1 1 100%
7 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 1 1 100%
8 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
9 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 1 100%
10 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100%
11 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 0 0%
12 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 3 100%
13 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
14 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 0 0%
15 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 6 5 83,3%
razem 32 26 81,3%
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-30 08:08
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl