poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2016 maj - lipiec

2016 maj - lipiec

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji maj - lipiec 2016

Strona 2

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec 2016 roku przystąpiło 42 016 osób w 154 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 30 275 osób, co stanowi 72,1 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Okręg 144 789 38943 28506 73,2%
lubuskie 86 138 6220 4456 71,6%
wielkopolskie 135 415 23694 17706 74,7%
zachodniopomorskie 106 236 9029 6344 70,3%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 48 24 1198 875 73,0%
Kalisz 66 26 1794 1225 68,3%
Konin 57 16 1848 1309 70,8%
Koszalin 57 34 1209 852 70,5%
Leszno 47 18 1058 840 79,4%
Piła 42 23 940 704 74,9%
Poznań 82 76 4400 3321 75,5%
Szczecin 74 51 2938 2094 71,3%
Zielona Góra 55 25 1581 1182 74,8%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 12 12 100%
2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 16 6 37,5%
3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 90 77 85,6%
4 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 12 11 91,7%
5 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1599 1361 85,1%
6 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 381 333 87,4%
7 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 92 58 63,0%
8 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 38 27 71,1%
9 A.23. Projektowanie fryzur 41 35 85,4%
10 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 184 144 78,3%
11 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 518 315 60,8%
12 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 118 103 87,3%
13 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 197 49 24,9%
14 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 12 9 75,0%
15 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1386 1043 75,3%
16 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1381 1067 77,3%
17 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 301 276 91,7%
18 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 61 46 75,4%
19 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 20 3 15,0%
20 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1535 1226 79,9%
21 A.36. Prowadzenie rachunkowości 834 530 63,5%
22 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 30 18 60,0%
23 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 78 46 59,0%
24 A.55. Drukowanie cyfrowe 86 65 75,6%
25 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 38 37 97,4%
26 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 9 9 100%
27 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 881 646 73,3%
28 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1009 848 84,0%
29 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 9 5 55,6%
30 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 15 7 46,7%
31 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 217 153 70,5%
32 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 12 4 33,3%
33 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 17 1 5,9%
34 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 707 262 37,1%
35 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 12 10 83,3%
36 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 187 181 96,8%
37 B.2. Wykonywanie robót drogowych 43 42 97,7%
38 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 276 258 93,5%
39 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 64 44 68,8%
40 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 10 0 0%
41 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 26 20 76,9%
42 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 39 22 56,4%
43 B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 9 5 55,6%
44 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 186 150 80,6%
45 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 41 35 85,4%
46 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 650 372 57,2%
47 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 221 150 67,9%
48 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 247 165 66,8%
49 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 72 21 29,2%
50 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 220 172 78,2%
51 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 240 114 47,5%
52 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 238 210 88,2%
53 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 16 15 93,8%
54 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 43 28 65,1%
55 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2604 2046 78,6%
56 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2706 1984 73,3%
57 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 759 342 45,1%
58 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 80 54 67,5%
59 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 47 20 42,6%
60 E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 8 5 62,5%
61 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 562 389 69,2%
62 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 172 94 54,7%
63 E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 17 6 35,3%
64 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 108 26 24,1%
65 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 9 6 66,7%
66 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 8 3 37,5%
67 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 99 52 52,5%
68 E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 15 4 26,7%
69 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 211 169 80,1%
70 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 116 65 56%
71 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 21 18 85,7%
72 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 390 291 74,6%
73 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 217 99 45,6%
74 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 528 395 74,8%
75 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 251 226 90,0%
76 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 924 586 63,4%
77 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 15 2 13,3%
78 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 26 23 88,5%
79 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 152 120 78,9%
80 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 854 434 50,8%
81 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 446 376 84,3%
82 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 429 352 82,1%
83 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 329 245 74,5%
84 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 16 4 25,0%
85 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 1 0 0%
86 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 11 8 72,7%
87 M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 2 2 100%
88 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 15 14 93,3%
89 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 17 1 5,9%
90 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 199 89 44,7%
91 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 135 79 58,5%
92 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 74 24 32,4%
93 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 25 16 64,0%
94 M.7. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 3 3 100%
95 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 17 17 100%
96 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 270 234 86,7%
97 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 190 168 88,4%
98 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 119 75 63,0%
99 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 63 54 85,7%
100 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 82 40 48,8%
101 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 24 3 12,5%
102 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 32 14 43,8%
103 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 491 353 71,9%
104 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 95 41 43,2%
105 R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 16 5 31,2%
106 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 295 247 83,7%
107 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 437 407 93,1%
108 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 59 27 45,8%
109 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 15 5 33,3%
110 R.7. Ocena stanu środowiska 103 55 53,4%
111 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 40 10 25,0%
112 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 393 112 28,5%
113 S.7. Naprawa fortepianów i pianin 14 13 92,9%
114 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 53 48 90,6%
115 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 8 7 87,5%
116 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 775 694 89,5%
117 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 197 177 89,8%
118 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 393 297 75,6%
119 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 88 67 76,1%
120 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 333 134 40,2%
121 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 23 17 73,9%
122 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 31 25 80,6%
123 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 33 28 84,8%
124 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 127 112 88,2%
125 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 3 3 100%
126 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 3219 2707 84,1%
127 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 53 37 69,8%
128 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 73 37 50,7%
129 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 39 29 74,4%
130 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 497 297 59,8%
131 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 155 138 89,0%
132 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 143 34 23,8%
133 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 253 233 92,1%
134 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 292 238 81,5%
135 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 7 4 57,1%
136 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 444 360 81,1%
137 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 121 100 82,6%
138 Z.3. Ochrona osób i mienia 187 150 80,2%
139 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 923 853 92,4%
140 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 70 36 51,4%
141 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 51 45 88,2%
142 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 55 49 89,1%
143 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 51 48 94,1%
144 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 114 104 91,2%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-29 10:48
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl