niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2016 maj - lipiec › 2016 maj - lipiec - strona 2

2016 maj - lipiec - strona 2

Strona 1

 

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 7 4 57,1%
2 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 26 18 69,2%
3 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 1 1 100%
4 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1 0 0%
5 A.36. Prowadzenie rachunkowości 2 0 0%
6 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 5 4 80,0%
7 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 3 2 66,7%
8 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 20 4 20,0%
9 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 1 0 0%
10 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1 1 100%
11 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 4 1 25,0%
12 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 41 32 78,0%
13 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 1 1 100%
14 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 6 1 16,7%
15 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 0 0%
16 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 1 1 100%
17 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 3 3 100%
18 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 7 4 57,1%
19 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 2 2 100%
20 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 2 2 100%
21 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 5 3 60,0%
22 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 2 0 0%
23 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 1 1 100%
24 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 11 3 27,3%
25 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 4 1 25,0%
26 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 1 0 0%
27 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 9 0 0%
28 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 2 1 50,0%
29 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 1 100%
30 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 22 19 86,4%
31 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 2 0 0%
32 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 9 7 77,8%
razem 204 117 57,4%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 11 10 90,9%
2 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 1 0 0%
3 A.23. Projektowanie fryzur 38 32 84,2%
4 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 1 100%
5 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 20 16 80,0%
6 A.36. Prowadzenie rachunkowości 13 12 92,3%
7 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 4 4 100%
8 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 4 2 50,0%
9 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 1 1 100%
10 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 17 17 100%
11 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 6 2 33,3%
12 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 2 2 100%
13 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 7 3 42,9%
14 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 3 3 100%
15 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 2 1 50,0%
16 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 6 2 33,3%
17 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 1 50,0%
18 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 3 1 33,3%
19 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 31 25 80,6%
20 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 22 18 81,8%
21 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 17 14 82,4%
22 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 11 9 81,8%
23 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 7 6 85,7%
24 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 9 3 33,3%
25 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 16 12 75,0%
26 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 31 21 67,7%
27 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 12 11 91,7%
28 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 10 8 80,0%
29 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 6 0 0%
30 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 19 3 15,8%
31 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 16 8 50,0%
32 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 1 1 100%
33 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 132 51 38,6%
34 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 26 10 38,5%
35 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 1 100%
36 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 261 239 91,6%
37 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 37 34 91,9%
38 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 1 0 0%
39 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 17 8 47,1%
40 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 7 4 57,1%
41 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 32 31 96,9%
razem 863 627 72,7%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 3 1 33,3%
2 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 1 0 0%
3 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1 1 100%
4 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0%
5 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 0 0%
6 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 1 0 0%
7 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1 1 100%
8 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 1 100%
9 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 1 100%
10 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 2 1 50,0%
11 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 1 50,0%
12 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 0 0%
13 M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli 1 1 100%
14 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 1 0 0%
15 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 0 0%
16 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 1 100%
17 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
18 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1 1 100%
razem 22 11 50,0%

 

Strona 1
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-25 23:41
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl