poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2016 sierpień - październik

2016 sierpień - październik

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji sierpień - październik 2016

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2016 roku przystąpiło 5 608 osób w 140 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 3 000 osób, co stanowi 53,5 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Okręg 59 89 1153 787 68,3%
lubuskie 14 13 73 56 76,7%
wielkopolskie 43 47 739 492 66,6%
zachodniopomorskie 29 29 341 239 70,1%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 4 3 10 6 60,0%
Kalisz 4 3 12 6 50,0%
Konin 1 1 27 4 14,8%
Koszalin 1 2 4 2 50,0%
Leszno 2 1 32 6 18,8%
Piła 2 3 16 7 43,8%
Poznań 24 14 250 161 64,4%
Szczecin 13 11 136 110 80,9%
Zielona Góra 4 4 15 10 66,7%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1 1 100%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 2 2 100%
3 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 9 5 55,6%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 2 0 0%
5 A.23. Projektowanie fryzur 5 5 100%
6 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 25 19 76,0%
7 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 25 21 84,0%
8 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 3 3 100%
9 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 28 4 14,3%
10 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1 1 100%
11 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 11 7 63,6%
12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0%
13 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 1 100%
14 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 29 18 62,1%
15 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 7 6 85,7%
16 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 4 2 50,0%
17 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 8 7 87,5%
18 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 19 9 47,4%
19 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 39 15 38,5%
20 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 2 0 0%
21 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 21 5 23,8%
22 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 5 3 60,0%
23 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 4 4 100%
24 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 38 20 52,6%
25 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 23 18 78,3%
26 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 7 3 42,9%
27 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 64 0 0%
28 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 14 10 71,4%
29 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 14 14 100%
30 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 14 6 42,9%
31 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 18 16 88,9%
32 E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 17 12 70,6%
33 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 158 141 89,2%
34 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 80 72 90,0%
35 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 26 21 80,8%
36 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 79 77 97,5%
37 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 55 33 60,0%
38 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 35 24 68,6%
39 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 4 1 25,0%
40 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 31 29 93,5%
41 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 66 30 45,5%
42 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 58 47 81,0%
43 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 1 0 0%
44 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 13 4 30,8%
45 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 3 2 66,7%
46 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 1 100%
47 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 27 23 85,2%
48 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 9 6 66,7%
49 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 2 2 100%
50 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 15 14 93,3%
51 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 1 0 0%
52 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 3 1 33,3%
53 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 2 1 50,0%
54 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1 1 100%
55 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 1 1 100%
56 Z.3. Ochrona osób i mienia 3 2 66,7%
57 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 13 12 92,3%
58 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 3 3 100%
59 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 2 2 100%

 

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 1 1 100%
2 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 1 0 0%
3 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1 1 100%
4 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 1 100%
5 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 4 0 0%
6 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 2 2 100%
7 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1 0 0%
8 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 1 1 100%
9 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 5 5 100%
razem 17 11 64,7%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 24 22 91,7%
2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 13 5 38,5%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 7 7 100%
4 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 7 3 42,9%
5 A.23. Projektowanie fryzur 8 7 87,5%
6 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 22 10 45,5%
7 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 4 3 75,0%
8 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 7 4 57,1%
9 A.36. Prowadzenie rachunkowości 12 6 50,0%
10 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 2 2 100%
11 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 11 2 18,2%
12 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 8 6 75,0%
13 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 46 29 63,0%
14 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 1 9,1%
15 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 15 15 100%
16 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 5 5 100%
17 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 13 13 100%
18 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 8 8 100%
19 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 3 2 66,7%
20 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 6 5 83,3%
21 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 4 1 25,0%
22 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 4 3 75,0%
23 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 19 14 73,7%
24 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 8 6 75,0%
25 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 4 0 0%
26 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 20 18 90,0%
27 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 1 0 0%
28 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 25 16 64,0%
29 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 23 20 87,0%
30 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 4 2 50,0%
31 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 14 13 92,9%
32 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 36 35 97,2%
33 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 37 20 54,1%
34 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 19 1 5,3%
35 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 1 100%
36 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 21 12 57,1%
37 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 356 310 87,1%
38 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 14 13 92,9%
39 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 13 3 23,1%
40 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 7 5 71,4%
41 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 5 50,0%
42 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 29 28 96,6%
43 Z.3. Ochrona osób i mienia 11 4 36,4%
44 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 49 45 91,8%
45 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 3 3 100%
razem 964 733 76,0%
eksterniści 1 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 1 100%
razem 1 1 100%

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-13 07:30
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl