poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Terminy › Komunikat Dyrektora OKE w...

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania etapu praktycznego "starego" egzaminu zawodowego w sesji luty 2017 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu zgodnie z § 113 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz.562 ze zmianami) ogłasza harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych. ("stara" forma egzaminu).

  harmonogram pobierz ...

  Przypominamy, że egzamin pisemny dla wszystkich przystępujących w sesji luty 2017 odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 12:00.

 

 

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-07 11:50
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl