poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2017 styczeń - luty

2017 styczeń - luty

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2017

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2017 roku przystąpiło 26 386 osób w 158 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 17 735 osób, co stanowi 67,2 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 122 439 18974 13688 72,1%
lubuskie 72 79 3626 2599 71,7%
wielkopolskie 103 224 9712 7094 73,0%
zachodniopomorskie 81 136 5636 3995 70,9%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 41 17 911 661 72,6%
Kalisz 25 15 396 295 74,5%
Konin 25 13 382 254 66,5%
Koszalin 30 18 520 326 62,7%
Leszno 26 10 405 293 72,3%
Piła 28 16 577 425 73,7%
Poznań 69 46 2087 1513 72,5%
Szczecin 57 37 1987 1472 74,1%
Zielona Góra 48 17 1042 812 77,9%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 36 29 80,6%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 59 58 98,3%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13 9 69,2%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 217 193 88,9%
5 A.23. Projektowanie fryzur 228 214 93,9%
6 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 53 38 71,7%
7 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 47 71,2%
8 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 413 367 88,9%
9 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 6 3 50,0%
10 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 192 91 47,4%
11 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 220 188 85,5%
12 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 6 0 0%
13 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1076 822 76,4%
14 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 9 5 55,6%
15 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 22 7 31,8%
16 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 286 243 85,0%
17 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1154 850 73,7%
18 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 102 59 57,8%
19 A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych 2 0 0%
20 A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 9 7 77,8%
21 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 28 22 78,6%
22 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 42 25 59,5%
23 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 113 70 61,9%
24 A.55. Drukowanie cyfrowe 91 72 79,1%
25 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 17 17 100%
26 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 27 23 85,2%
27 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 401 211 52,6%
28 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 145 114 78,6%
29 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 18 13 72,2%
30 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 5 2 40,0%
31 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 43 35 81,4%
32 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 98 44 44,9%
33 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 151 145 96,0%
34 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 356 348 97,8%
35 B.2. Wykonywanie robót drogowych 12 10 83,3%
36 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 120 101 84,2%
37 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 191 105 55,0%
38 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 1 1 100%
39 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 11 5 45,5%
40 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 36 30 83,3%
41 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 19 9 47,4%
42 B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 13 5 38,5%
43 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 567 423 74,6%
44 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 23 22 95,7%
45 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 17 14 82,4%
46 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 25 23 92,0%
47 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 6 4 66,7%
48 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 201 132 65,7%
49 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 29 25 86,2%
50 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 36 27 75,0%
51 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 315 184 58,4%
52 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 190 81 42,6%
53 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1374 938 68,3%
54 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 94 69 73,4%
55 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 44 24 54,5%
56 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 158 99 62,7%
57 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 494 262 53,0%
58 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 215 91 42,3%
59 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 2 1 50,0%
60 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 298 163 54,7%
61 E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 15 9 60,0%
62 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 656 616 93,9%
63 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 1 100%
64 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 336 269 80,1%
65 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 52 37 71,2%
66 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 16 8 50,0%
67 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 33 20 60,6%
68 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 462 404 87,4%
69 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 5 5 100%
70 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 15 3 20,0%
71 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 7 2 28,6%
72 M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 96 80 83,3%
73 M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 20 2 10,0%
74 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 23 8 34,8%
75 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 623 311 49,9%
76 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 160 83 51,9%
77 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 276 163 59,1%
78 M.8. Wykonywanie prac wiertniczych 22 17 77,3%
79 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 146 121 82,9%
80 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 232 150 64,7%
81 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 32 19 59,4%
82 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 89 84 94,4%
83 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 185 88 47,6%
84 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 8 1 12,5%
85 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 20 20 100%
86 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 8 0 0%
87 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 353 225 63,7%
88 R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 12 7 58,3%
89 R.25. Wykonywanie prac geologicznych 7 5 71,4%
90 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 78 64 82,1%
91 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 5 4 80,0%
92 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 2 66,7%
93 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 54 45 83,3%
94 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 69 46 66,7%
95 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 82 29 35,4%
96 S.4. Montaż nagrań dźwiękowych 22 14 63,6%
97 S.6. Budowa fortepianów i pianin 18 18 100%
98 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 43 14 32,6%
99 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 191 177 92,7%
100 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 885 812 91,8%
101 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 120 95 79,2%
102 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 367 307 83,7%
103 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1561 1111 71,2%
104 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 68 42 61,8%
105 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 1 1 100%
106 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 70 68 97,1%
107 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 24 17 70,8%
108 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 3 1 33,3%
109 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 35 25 71,4%
110 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 8 6 75,0%
111 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 628 319 50,8%
112 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 3 3 100%
113 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 59 57 96,6%
114 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 119 115 96,6%
115 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 20 17 85,0%
116 Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 11 11 100%
117 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 14 11 78,6%
118 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 60 59 98,3%
119 Z.3. Ochrona osób i mienia 9 1 11,1%
120 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 212 196 92,5%
121 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 8 7 87,5%
122 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 19 17 89,5%

 

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 4 2 50,0%
2 A.23. Projektowanie fryzur 1 0 0%
3 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 2 1 50,0%
4 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1 0 0%
5 A.36. Prowadzenie rachunkowości 2 2 100%
6 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 3 1 33,3%
7 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 5 2 40%
8 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 2 1 50,0%
9 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 1 100%
10 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 8 1 12,5%
11 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 1 100%
12 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 0 0%
13 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
14 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 3 2 66,7%
15 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3 2 66,7%
16 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 2 0 0%
17 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 0 0%
18 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 0 0%
19 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 3 2 66,7%
20 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 0 0%
21 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 1 0 0%
22 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 0 0%
23 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 1 0 0%
24 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 1 0 0%
25 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 1 0 0%
26 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 0 0%
27 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
28 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 1 0 0%
29 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 1 1 100%
30 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2 1 50,0%
31 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 1 0 0%
32 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 3 3 100%
33 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 2 1 50,0%
34 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 2 1 50,0%
35 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 3 3 100%
36 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 32 8 25,0%
37 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 1 100%
38 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1 1 100%
39 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 1 1 100%
40 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 2 1 50,0%
41 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 7 7 100%
42 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 0 0%
razem 116 48 41,4%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 5 5 100%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 24 19 79,2%
3 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 9 6 66,7%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 3 3 100%
5 A.23. Projektowanie fryzur 4 4 100%
6 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2 1 50,0%
7 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 3 1 33,3%
8 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 12 12 100%
9 A.36. Prowadzenie rachunkowości 4 0 0%
10 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 7 0 0%
11 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 2 2 100%
12 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 15 15 100%
13 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 2 100%
14 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 2 2 100%
15 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 5 5 100%
16 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 2 1 50%
17 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 13 10 76,9%
18 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 3 3 100%
19 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3 2 66,7%
20 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 13 12 92,3%
21 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 6 6 100%
22 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 7 7 100%
23 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 32 26 81,2%
24 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 11 8 72,7%
25 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 1 1 100%
26 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 1 50,0%
27 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 6 5 83,3%
28 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 2 1 50,0%
29 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 85 37 43,5%
30 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 8 2 25,0%
31 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 0 0%
32 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 263 227 86,3%
33 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2 2 100%
34 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 22 22 100%
35 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 14 13 92,9%
razem 595 463 77,8%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 13 10 76,9%
2 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1 0 0%
3 A.55. Drukowanie cyfrowe 1 0 0%
4 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1 1 100%
5 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
6 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 1 100%
7 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 1 100%
8 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1 1 100%
9 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100%
10 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 1 1 100%
11 M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 1 1 100%
12 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 7 5 71,4%
13 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 9 8 88,9%
14 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 1 1 100%
15 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1 1 100%
16 M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 1 0 0%
17 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 8 1 12,5%
18 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 1 0 0%
19 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 11 9 81,8%
20 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
21 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 0 0%
22 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1 1 100%
razem 65 45 69,2%

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-31 07:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl