wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2017 czerwiec - lipiec

2017 czerwiec - lipiec

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji czerwiec - lipiec 2017

Strona 2

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipec 2017 roku przystąpiło 43 636 osób w 168 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 32 286 osób, co stanowi 74,0 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 154 792 39451 29644 75,1%
lubuskie 89 137 6344 4621 72,8%
wielkopolskie 137 421 24406 18638 76,4%
zachodniopomorskie 109 234 8701 6385 73,4%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 49 25 1251 937 74,9%
Kalisz 57 27 1553 1062 68,4%
Konin 58 20 1835 1334 72,7%
Koszalin 51 32 1073 785 73,2%
Leszno 50 19 1263 987 78,1%
Piła 44 23 1019 751 73,7%
Poznań 82 75 4689 3626 77,3%
Szczecin 85 56 3033 2267 74,7%
Zielona Góra 55 25 1514 1158 76,5%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 17 13 76,5%
2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 26 10 38,5%
3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 83 38 45,8%
4 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 21 18 85,7%
5 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1332 1185 89,0%
6 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 314 304 96,8%
7 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 110 69 62,7%
8 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 109 79 72,5%
9 A.23. Projektowanie fryzur 77 61 79,2%
10 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 238 175 73,5%
11 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 590 455 77,1%
12 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 135 100 74,1%
13 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 220 129 58,6%
14 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6 1 16,7%
15 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1529 1272 83,2%
16 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1565 1218 77,8%
17 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 269 249 92,6%
18 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 58 50 86,2%
19 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 24 3 12,5%
20 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1476 1089 73,8%
21 A.36. Prowadzenie rachunkowości 888 596 67,1%
22 A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 14 3 21,4%
23 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 33 16 48,5%
24 A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych 2 1 50,0%
25 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 104 59 56,7%
26 A.55. Drukowanie cyfrowe 82 71 86,6%
27 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 33 18 54,5%
28 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 22 19 86,4%
29 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 994 562 56,5%
30 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 998 928 93,0%
31 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 9 2 22,2%
32 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 14 8 57,1%
33 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 212 130 61,3%
34 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 8 4 50,0%
35 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 8 2 25,0%
36 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 701 526 75,0%
37 B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych 23 22 95,7%
38 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 45 44 97,8%
39 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 208 182 87,5%
40 B.2. Wykonywanie robót drogowych 21 21 100%
41 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 245 161 65,7%
42 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 181 69 38,1%
43 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 26 9 34,6%
44 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 10 10 100%
45 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 29 29 100%
46 B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 11 5 45,5%
47 B.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 5 3 60,0%
48 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 162 71 43,8%
49 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 35 30 85,7%
50 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 606 413 68,2%
51 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 181 138 76,2%
52 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 237 134 56,5%
53 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 53 33 62,3%
54 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 203 154 75,9%
55 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 214 83 38,8%
56 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 246 214 87,0%
57 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 25 10 40,0%
58 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 34 16 47,1%
59 E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych 17 0 0%
60 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2882 2218 77,0%
61 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2593 1831 70,6%
62 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1078 460 42,7%
63 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 147 107 72,8%
64 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 61 20 32,8%
65 E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 4 0 0%
66 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 614 408 66,4%
67 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 221 112 50,7%
68 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 127 54 42,5%
69 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 18 15 83,3%
70 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 7 2 28,6%
71 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 97 38 39,2%
72 E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 23 3 13,0%
73 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 200 180 90,0%
74 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 80 57 71,2%
75 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 25 22 88,0%
76 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 412 340 82,5%
77 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 198 82 41,4%
78 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 491 378 77,0%
79 E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 6 0 0%
80 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 397 296 74,6%
81 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 975 777 79,7%
82 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 28 15 53,6%
83 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 32 29 90,6%
84 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 118 75 63,6%
85 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 677 454 67,1%
86 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 389 312 80,2%
87 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 376 324 86,2%
88 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 285 172 60,4%
89 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 23 18 78,3%
90 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 13 4 30,8%
91 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 10 10 100%
92 M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 4 3 75,0%
93 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 14 1 7,1%
94 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 203 143 70,4%
95 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 181 165 91,2%
96 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 121 66 54,5%
97 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 23 15 65,2%
98 M.7. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 3 1 33,3%
99 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 16 15 93,8%
100 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 284 223 78,5%
101 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 221 177 80,1%
102 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 103 87 84,5%
103 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 59 27 45,8%
104 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 148 128 86,5%
105 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 17 4 23,5%
106 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 17 10 58,8%
107 R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 8 2 25,0%
108 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 12 12 100%
109 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 447 306 68,5%
110 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 81 51 63,0%
111 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 351 291 82,9%
112 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 441 402 91,2%
113 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 73 45 61,6%
114 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 16 14 87,5%
115 R.7. Ocena stanu środowiska 143 76 53,1%
116 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 55 35 63,6%
117 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 354 159 44,9%
118 S.5. Realizacja nagrań studyjnych 20 18 90,0%
119 S.7. Naprawa fortepianów i pianin 15 14 93,3%
120 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 7 4 57,1%
121 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 23 19 82,6%
122 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 879 755 85,9%
123 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 221 193 87,3%
124 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 274 199 72,6%
125 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 116 92 79,3%
126 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 452 283 62,6%
127 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 12 8 66,7%
128 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 9 8 88,9%
129 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 19 12 63,2%
130 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 108 82 75,9%
131 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 1 1 100%
132 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 3000 2768 92,3%
133 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 62 32 51,6%
134 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 61 47 77,0%
135 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 41 39 95,1%
136 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 481 399 83,0%
137 Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 3 3 100%
138 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 157 142 90,4%
139 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 150 57 38,0%
140 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 204 192 94,1%
141 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 149 132 88,6%
142 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 5 5 100%
143 Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 5 5 100%
144 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 513 399 77,8%
145 Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 3 3 100%
146 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 120 105 87,5%
147 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 2 2 100%
148 Z.3. Ochrona osób i mienia 166 92 55,4%
149 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 796 739 92,8%
150 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 29 27 93,1%
151 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 14 14 100%
152 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 37 26 70,3%
153 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 33 31 93,9%
154 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 124 112 90,3%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 14:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl