poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2017 czerwiec - lipiec › 2017 czerwiec - lipiec strona...

2017 czerwiec - lipiec strona 2

Strona 1

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 3 3 100%
2 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 20 16 80,0%
3 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 1 100%
4 A.36. Prowadzenie rachunkowości 2 0 0%
5 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 9 7 77,8%
6 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 1 0 0%
7 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 0 0%
8 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 2 2 100%
9 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 2 0 0%
10 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 25 16 64,0%
11 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 0 0%
12 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
13 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 3 2 66,7%
14 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 36 22 61,1%
15 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 18 1 5,6%
16 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 12 3 25,0%
17 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 1 100%
18 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 0 0%
19 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1 0 0%
20 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 3 1 33,3%
21 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 1 0 0%
22 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 8 7 87,5%
23 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 2 2 100%
24 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 6 3 50,0%
25 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 2 2 100%
26 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1 1 100%
27 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 1 0 0%
28 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 4 3 75,0%
29 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 22 4 18,2%
30 Z.3. Ochrona osób i mienia 3 2 66,7%
31 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 28 24 85,7%
32 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 1 1 100%
razem 222 124 55,9%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 21 16 76,2%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 39 37 94,9%
3 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 5 4 80,0%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 11 8 72,7%
5 A.23. Projektowanie fryzur 13 11 84,6%
6 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 26 15 57,7%
7 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 1 1 100%
8 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 7 0 0%
9 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 20 17 85,0%
10 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 5 5 100%
11 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 7 4 57,1%
12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 31 21 67,7%
13 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 8 8 100%
14 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 14 8 57,1%
15 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 12 9 75,0%
16 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 26 25 96,2%
17 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 56 48 85,7%
18 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 2 2 100%
19 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 2 11,8%
20 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 12 1 8,3%
21 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 11 11 100%
22 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 11 5 45,5%
23 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 10 7 70,0%
24 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 43 18 41,9%
25 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 15 13 86,7%
26 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 16 14 87,5%
27 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 23 15 65,2%
28 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 47 40 85,1%
29 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 9 8 88,9%
30 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 27 23 85,2%
31 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 17 13 76,5%
32 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 89 69 77,5%
33 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 9 9 100%
34 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 19 15 78,9%
35 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 12 12 100%
36 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego 6 0 0%
37 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 15 9 60,0%
38 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 3 3 100%
39 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 40 22 55,0%
40 M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli 7 7 100%
41 M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 9 4 44,4%
42 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 138 78 56,5%
43 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 10 4 40,0%
44 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 38 30 78,9%
45 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 550 500 90,9%
46 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 18 16 88,9%
47 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 21 15 71,4%
48 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 18 8 44,4%
49 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 53 52 98,1%
50 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 5 1 20,0%
51 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 0 0%
52 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 78 68 87,2%
53 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 19 10 52,6%
razem 1720 1341 78,0%
eksterniści 1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1 1 100%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 2 2 100%
3 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1 1 100%
4 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
5 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 1 100%
6 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 0 0%
7 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 2 0 0%
8 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100%
9 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 5 4 80,0%
10 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 3 2 66,7%
11 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 1 100%
12 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 4 3 75,0%
13 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 1 100%
14 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 3 2 66,7%
15 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 3 100%
16 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 1 100%
17 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 4 3 75,0%
razem 35 27 77,1%

Strona 1

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-25 03:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl