poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2018 sesja styczeń - luty

2018 sesja styczeń - luty

Wyniki "nowego" egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2018

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2018 roku przystąpiło 29 276 osób w 141 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 19 419 osób, co stanowi 66,3 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

Strona 2

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 126 439 18255 13086 71,7%
lubuskie 75 77 3539 2515 71,1%
wielkopolskie 106 224 9374 6840 73,0%
zachodniopomorskie 85 138 5342 3731 69,8%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 44 17 799 577 72,2%
Kalisz 25 14 371 285 76,8%
Konin 28 11 348 255 73,3%
Koszalin 31 18 489 315 64,4%
Leszno 27 11 454 314 69,2%
Piła 25 14 535 355 66,4%
Poznań 74 48 2056 1503 73,1%
Szczecin 60 38 1894 1426 75,3%
Zielona Góra 48 19 1080 820 75,9%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 53 49 92,5%
2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 5 5 100%
3 A.18. Prowadzenie sprzedaży 37 36 97,3%
4 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 7 7 100%
5 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 137 132 96,4%
6 A.23. Projektowanie fryzur 209 176 84,2%
7 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 64 36 56,2%
8 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 55 40 72,7%
9 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 437 357 81,7%
10 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 7 0 0%
11 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 175 141 80,6%
12 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 151 112 74,2%
13 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 18 12 66,7%
14 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1111 793 71,4%
15 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 37 28 75,7%
16 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 291 274 94,2%
17 A.36. Prowadzenie rachunkowości 983 748 76,1%
18 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 115 96 83,5%
19 A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 18 10 55,6%
20 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 33 14 42,4%
21 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 33 21 63,6%
22 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 136 61 44,9%
23 A.55. Drukowanie cyfrowe 89 77 86,5%
24 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 16 13 81,2%
25 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 30 26 86,7%
26 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 454 209 46,0%
27 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 146 126 86,3%
28 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 6 1 16,7%
29 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 10 0 0%
30 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 40 19 47,5%
31 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 114 51 44,7%
32 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 84 81 96,4%
33 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 351 333 94,9%
34 B.2. Wykonywanie robót drogowych 23 20 87,0%
35 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 100 87 87,0%
36 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 223 182 81,6%
37 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 5 5 100%
38 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 29 21 72,4%
39 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 11 10 90,9%
40 B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 5 4 80,0%
41 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 532 407 76,5%
42 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 1 1 100%
43 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 21 16 76,2%
44 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 28 26 92,9%
45 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 4 3 75,0%
46 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 182 114 62,6%
47 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 37 31 83,8%
48 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 32 20 62,5%
49 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 212 102 48,1%
50 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 190 99 52,1%
51 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1308 763 58,3%
52 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 66 56 84,8%
53 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 63 56 88,9%
54 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 168 119 70,8%
55 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 495 238 48,1%
56 E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 5 0 0%
57 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 213 123 57,7%
58 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 16 15 93,8%
59 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 283 127 44,9%
60 E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 23 20 87,0%
61 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 711 664 93,4%
62 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 2 2 100%
63 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 334 175 52,4%
64 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 54 35 64,8%
65 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 58 53 91,4%
66 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 13 10 76,9%
67 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 484 462 95,5%
68 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 1 100%
69 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 29 27 93,1%
70 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2 1 50,0%
71 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 16 13 81,2%
72 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 18 1 5,6%
73 M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 104 73 70,2%
74 M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych 9 3 33,3%
75 M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 24 4 16,7%
76 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 11 8 72,7%
77 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 603 483 80,1%
78 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 131 115 87,8%
79 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 185 91 49,2%
80 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 179 159 88,8%
81 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 188 135 71,8%
82 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 32 16 50,0%
83 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 87 82 94,3%
84 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 178 131 73,6%
85 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 39 17 43,6%
86 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 6 6 100%
87 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 339 228 67,3%
88 R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 16 4 25,0%
89 R.25. Wykonywanie prac geologicznych 15 8 53,3%
90 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 94 84 89,4%
91 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 16 6 37,5%
92 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 55 51 92,7%
93 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 84 49 58,3%
94 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 159 136 85,5%
95 S.4. Montaż nagrań dźwiękowych 22 17 77,3%
96 S.6. Budowa fortepianów i pianin 15 11 73,3%
97 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 28 12 42,9%
98 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 168 142 84,5%
99 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 807 760 94,2%
100 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 131 126 96,2%
101 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 246 220 89,4%
102 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1477 814 55,1%
103 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 57 41 71,9%
104 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 14 13 92,9%
105 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 7 6 85,7%
106 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 16 16 100%
107 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 2 2 100%
108 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 86 81 94,2%
109 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 32 20 62,5%
110 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 11 10 90,9%
111 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 20 19 95,0%
112 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 15 13 86,7%
113 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 37 35 94,6%
114 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 530 180 34,0%
115 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 16 16 100%
116 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 5 4 80,0%
117 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 109 96 88,1%
118 Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 6 5 83,3%
119 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 35 29 82,9%
120 Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 7 6 85,7%
121 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 34 31 91,2%
122 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 99 77 77,8%
123 Z.3. Ochrona osób i mienia 6 3 50,0%
124 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 162 150 92,6%
125 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 8 8 100%
126 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 44 41 93,2%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-22 23:59
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl