poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2018 sesja styczeń - luty › 2018 sesja styczeń - luty...

2018 sesja styczeń - luty (strona 2)

Strona 1

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 11 5 45,5%
2 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 1 100%
3 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1 1 100%
4 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 2 1 50,0%
5 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1 0 0%
6 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1 0 0%
7 A.36. Prowadzenie rachunkowości 5 0 0%
8 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 3 1 33,3%
9 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 9 8 88,9%
10 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 2 1 50,0%
11 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 3 1 33,3%
12 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 5 45,5%
13 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 1 100%
14 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 0 0%
15 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 1 0 0%
16 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 1 0 0%
17 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 2 0 0%
18 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1 0 0%
19 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 4 1 25,0%
20 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 6 2 33,3%
21 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 6 1 16,7%
22 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 2 1 50,0%
23 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 2 0 0%
24 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 2 0 0%
25 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 2 0 0%
26 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 2 1 50,0%
27 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 1 0 0%
28 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 0 0%
29 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 2 2 100%
30 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 3 0 0%
31 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 3 1 33,3%
32 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 2 2 100%
33 M.11. Eksploatacja złóż podziemnych 1 0 0%
34 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100%
35 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 1 1 100%
36 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 4 2 50%
37 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 1 1 100%
38 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 5 2 40,0%
39 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2 1 50,0%
40 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 1 0 0%
41 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 9 6 66,7%
42 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 1 100%
43 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
44 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 1 0 0%
45 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2 1 50,0%
46 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2 0 0%
47 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 5 2 40,0%
48 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1 1 100%
49 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 1 1 100%
50 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 2 2 100%
51 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 11 8 72,7%
52 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 2 1 50%
53 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 1 100%
54 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 1 1 100%
55 Z.3. Ochrona osób i mienia 6 0 0%
56 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 6 4 66,7%
57 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 2 2 100%
razem 165 76 46,1%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 26 26 100%
2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 12 12 100%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13 13 100%
4 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 13 8 61,5%
5 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 10 5 50,0%
6 A.23. Projektowanie fryzur 13 12 92,3%
7 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 53 23 43,4%
8 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 5 3 60,0%
9 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6 6 100%
10 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 13 10 76,9%
11 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 30 22 73,3%
12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 7 2 28,6%
13 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 3 0 0%
14 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 13 3 23,1%
15 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 10 7 70,0%
16 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 4 0 0%
17 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 95 55 57,9%
18 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 14 8 57,1%
19 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 7 7 100%
20 B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 262 246 93,9%
21 B.2. Wykonywanie robót drogowych 517 413 79,9%
22 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 10 2 20,0%
23 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 21 13 61,9%
24 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 23 1 4,3%
25 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 7 4 57,1%
26 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 7 6 85,7%
27 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 32 26 81,2%
28 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 29 19 65,5%
29 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 12 4 33,3%
30 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 3 0 0%
31 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 27 9 33,3%
32 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 3 3 100%
33 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 42 28 66,7%
34 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 13 8 61,5%
35 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 9 8 88,9%
36 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 49 36 73,5%
37 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 34 22 64,7%
38 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 36 30 83,3%
39 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 2 66,7%
40 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 33 26 78,8%
41 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 10 6 60,0%
42 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 24 16 66,7%
43 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 138 99 71,7%
44 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 11 3 27,3%
45 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 7 7 100%
46 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 7 6 85,7%
47 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 3 100%
48 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 464 383 82,5%
49 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 3 100%
50 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 1 1 100%
51 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 8 6 75,0%
52 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 16 15 93,8%
53 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 50 46 92%
54 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 3 3 100%
55 Z.3. Ochrona osób i mienia 2 0 0%
56 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 9 7 77,8%
57 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 12 7 58,3%
58 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 16 10 62,5%
razem 2303 1749 75,9%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 4 4 100%
2 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 1 1 100%
3 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 1 1 100%
4 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 0 0%
5 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 1 100%
6 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 0 0%
7 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 2 1 50,0%
8 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1 1 100%
9 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100%
10 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 1 100%
11 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100%
12 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1 1 100%
13 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 2 100%
14 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 1 100%
15 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 1 33,3%
16 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 0 0%
17 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2 1 50,0%
razem 25 18 72,0%

Strona 1

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-22 23:44
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl