wtorek, 16 sierpnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › egzaminy eksternistyczne › Opłaty za egzaminy...

Opłaty za egzaminy eksternistyczne

           Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wysokość opłaty za każdy zadeklarowany w danej sesji egzaminacyjnej egzamin eksternistyczny z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz za egzamin eksternistyczny zawodowy (za obie części egzaminu) - wynosi od 01.05.2022 r. - 232,32 zł.

           W razie ponownego przystępowania do egzaminu eksternistycznego zawodowego wysokość opłaty wynosi:
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 77,44 zł.,
- za częsć praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 154,88 zł.

           Opłatę za egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajeć edukacyjnych oraz opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy, należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

           NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

            W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- rodzaj egzaminu i przedmioty,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, egzamin eksternistyczny z matematyki, sesja jesienna 2022.

           Termin wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ZSZ przeprowadzane w:
sesji jesiennej w październiku 2022 r. upływa z dniem 31 sierpnia 2022 r.


           Opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy należy wnieść nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

 

Kryteria zwalniania z opłat za egzaminy eksternistyczne pobierz...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-14 08:17
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl