poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2018 sesja czerwiec - lipiec

2018 sesja czerwiec - lipiec

Wyniki sesji czerwiec - lipiec 2018 "nowego" egzaminu zawodowego wg. podstawy programowej 2012

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wg.podstawy programowej 2012 r., w sesji czerwiec - lipiec 2018 roku przystąpiło 46 098 osób w 187 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 33 285 osób, co stanowi 72,2 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

Strona 2

 Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 154 726 36828 27731 75,3%
lubuskie 87 125 5861 4255 72,6%
wielkopolskie 138 379 23102 17565 76,0%
zachodniopomorskie 105 222 7865 5911 75,2%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 48 22 1180 921 78,1%
Kalisz 52 24 1401 914 65,2%
Konin 54 18 1531 1140 74,5%
Koszalin 48 29 1027 766 74,6%
Leszno 52 14 1375 1046 76,1%
Piła 37 20 802 628 78,3%
Poznań 86 70 4499 3506 77,9%
Szczecin 70 56 2551 2027 79,5%
Zielona Góra 47 18 1145 879 76,8%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 13 6 46,2%
2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 11 6 54,5%
3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 85 62 72,9%
4 A.14. Realizacja procesów introligatorskich 1 0 0%
5 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 13 11 84,6%
6 A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 1 0 0%
7 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1309 973 74,3%
8 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 336 301 89,6%
9 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 122 67 54,9%
10 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 132 105 79,5%
11 A.23. Projektowanie fryzur 46 26 56,5%
12 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 274 193 70,4%
13 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 648 429 66,2%
14 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 151 109 72,2%
15 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 270 204 75,6%
16 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 46 32 69,6%
17 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1736 1282 73,8%
18 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1601 1381 86,3%
19 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 419 369 88,1%
20 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 36 27 75,0%
21 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 4 0 0%
22 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1362 1170 85,9%
23 A.36. Prowadzenie rachunkowości 862 630 73,1%
24 A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 15 2 13,3%
25 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 50 26 52,0%
26 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 137 61 44,5%
27 A.55. Drukowanie cyfrowe 86 70 81,4%
28 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 54 32 59,3%
29 A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 7 5 71,4%
30 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 24 24 100%
31 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 198 146 73,7%
32 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1008 951 94,3%
33 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 9 5 55,6%
34 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 10 4 40,0%
35 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 167 99 59,3%
36 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 560 188 33,6%
37 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 2 66,7%
38 B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych 24 23 95,8%
39 B.15. Wykonywanie robót ciesielskich 1 0 0%
40 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 28 27 96,4%
41 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 177 156 88,1%
42 B.2. Wykonywanie robót drogowych 26 26 100%
43 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 210 192 91,4%
44 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 142 88 62,0%
45 B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 18 12 66,7%
46 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 19 15 78,9%
47 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 44 39 88,6%
48 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 4 3 75,0%
49 B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 4 1 25,0%
50 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 108 90 83,3%
51 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 41 30 73,2%
52 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 607 424 69,9%
53 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 159 107 67,3%
54 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 199 82 41,2%
55 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 48 20 41,7%
56 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 53 41 77,4%
57 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 144 79 54,9%
58 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 215 165 76,7%
59 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 28 16 57,1%
60 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 26 16 61,5%
61 E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych 1 0 0%
62 E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych 5 1 20%
63 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2921 2271 77,7%
64 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2825 1857 65,7%
65 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 974 526 54,0%
66 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 146 81 55,5%
67 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 108 63 58,3%
68 E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 8 1 12,5%
69 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 641 458 71,5%
70 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 243 142 58,4%
71 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 175 101 57,7%
72 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 16 8 50,0%
73 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 105 26 24,8%
74 E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 27 20 74,1%
75 E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych 6 5 83,3%
76 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 198 160 80,8%
77 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 94 64 68,1%
78 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 25 19 76,0%
79 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 363 301 82,9%
80 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 226 103 45,6%
81 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 451 251 55,7%
82 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 365 313 85,8%
83 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 911 832 91,3%
84 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 19 11 57,9%
85 M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 6 5 83,3%
86 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 49 18 36,7%
87 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 94 75 79,8%
88 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 675 479 71,0%
89 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 400 307 76,8%
90 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 433 352 81,3%
91 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 281 214 76,2%
92 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 19 12 63,2%
93 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 22 22 100%
94 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 8 8 100%
95 M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 5 100%
96 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 11 1 9,1%
97 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 7 7 100%
98 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 191 145 75,9%
99 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 168 148 88,1%
100 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 129 55 42,6%
101 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 18 6 33,3%
102 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 18 18 100%
103 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 374 338 90,4%
104 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 296 185 62,5%
105 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 125 46 36,8%
106 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 41 41 100%
107 R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze 7 5 71,4%
108 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 146 75 51,4%
109 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 22 5 22,7%
110 R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 7 7 100%
111 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 8 8 100%
112 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 435 318 73,1%
113 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 143 99 69,2%
114 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 7 7 100%
115 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 402 355 88,3%
116 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 79 42 53,2%
117 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 17 16 94,1%
118 R.7. Ocena stanu środowiska 112 92 82,1%
119 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 32 20 62,5%
120 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 264 153 58,0%
121 S.5. Realizacja nagrań studyjnych 22 22 100%
122 S.7. Naprawa fortepianów i pianin 17 11 64,7%
123 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 14 7 50,0%
124 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 45 44 97,8%
125 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 8 7 87,5%
126 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 727 617 84,9%
127 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 166 151 91,0%
128 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 369 310 84,0%
129 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 111 101 91,0%
130 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 421 272 64,6%
131 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 12 12 100%
132 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 21 17 81,0%
133 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 109 100 91,7%
134 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 3 3 100%
135 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2779 2496 89,8%
136 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 25 9 36,0%
137 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 58 52 89,7%
138 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 39 33 84,6%
139 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 487 406 83,4%
140 Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 11 7 63,6%
141 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 52 50 96,2%
142 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 113 40 35,4%
143 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 292 255 87,3%
144 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 3 3 100%
145 Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 36 19 52,8%
146 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 466 401 86,1%
147 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 7 7 100%
148 Z.3. Ochrona osób i mienia 94 57 60,6%
149 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 56 56 100%
150 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 4 0 0%
151 Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 18 14 77,8%
152 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 14 13 92,9%
153 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 29 29 100%
154 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 165 157 95,2%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-31 15:36
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl