czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2018 sesja czerwiec - lipiec › 2018 sesja czerwiec - lipiec...

2018 sesja czerwiec - lipiec (strona 2)

 

Strona 1

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 7 2 28,6%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 1 100%
3 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 1 0 0%
4 A.23. Projektowanie fryzur 1 0 0%
5 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 1 1 100%
6 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2 0 0%
7 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 2 0 0%
8 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 2 1 50,0%
9 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2 1 50,0%
10 A.36. Prowadzenie rachunkowości 4 1 25,0%
11 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 8 6 75,0%
12 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 3 2 66,7%
13 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 2 1 50,0%
14 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 2 0 0%
15 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 1 1 100%
16 A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 1 0 0%
17 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 22 8 36,4%
18 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 1 1 100%
19 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1 0 0%
20 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1 1 100%
21 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 4 4 100%
22 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 3 1 33,3%
23 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 5 1 20%
24 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 2 0 0%
25 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 2 1 50,0%
26 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1 0 0%
27 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 1 0 0%
28 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 4 0 0%
29 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 2 1 50,0%
30 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 3 2 66,7%
31 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 5 4 80,0%
32 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 6 4 66,7%
33 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 2 1 50,0%
34 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 1 100%
35 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 2 2 100%
36 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100%
37 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 0 0%
38 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 1 1 100%
39 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 2 2 100%
40 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 3 1 33,3%
41 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 1 0 0%
42 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 3 0 0%
43 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 2 0 0%
44 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 6 6 100%
45 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 8 5 62,5%
46 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 0 0%
47 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 1 0 0%
48 S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 1 1 100%
49 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 1 0 0%
50 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 2 0 0%
51 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 0 0%
52 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 0 0%
53 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 8 6 75,0%
54 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 6 3 50,0%
55 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 1 0 0%
56 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 2 2 100%
57 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 34 9 26,5%
58 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 4 3 75%
59 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 1 1 100%
60 Z.3. Ochrona osób i mienia 4 4 100%
61 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 14 12 85,7%
62 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 1 0 0%
63 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 4 4 100%
64 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 8 7 87,5%
razem 195 86 44,1%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 1 1 100%
2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 34 28 82,4%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 46 33 71,7%
4 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 4 4 100%
5 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 12 12 100%
6 A.23. Projektowanie fryzur 31 19 61,3%
7 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 76 39 51,3%
8 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 13 11 84,6%
9 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 5 4 80,0%
10 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 37 30 81,1%
11 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 29 23 79,3%
12 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 37 30 81,1%
13 A.36. Prowadzenie rachunkowości 25 19 76,0%
14 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 1 0 0%
15 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 22 6 27,3%
16 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 2 2 100%
17 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 5 83,3%
18 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 11 11 100%
19 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 18 15 83,3%
20 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 92 69 75,0%
21 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 1 100%
22 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 13 13 100%
23 B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 486 448 92,2%
24 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 7 4 57,1%
25 B.2. Wykonywanie robót drogowych 121 86 71,1%
26 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 6 5 83,3%
27 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 6 2 33,3%
28 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 15 10 66,7%
29 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 1 0 0%
30 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100%
31 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 1 100%
32 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1 1 100%
33 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 12 3 25,0%
34 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 7 6 85,7%
35 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 3 0 0%
36 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 16 6 37,5%
37 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 5 4 80,0%
38 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 25 23 92,0%
39 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 9 8 88,9%
40 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 55 40 72,7%
41 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 27 25 92,6%
42 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 40 39 97,5%
43 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 12 9 75,0%
44 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 8 6 75,0%
45 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 50 50 100%
46 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 53 40 75,5%
47 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 14 13 92,9%
48 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 15 11 73,3%
49 M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego 1 1 100%
50 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 1 100%
51 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 52 24 46,2%
52 M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli 4 0 0%
53 M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 14 9 64,3%
54 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 18 18 100%
55 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 207 142 68,6%
56 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 17 13 76,5%
57 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 48 41 85,4%
58 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 600 533 88,8%
59 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 28 25 89,3%
60 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 1 1 100%
61 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 4 3 75,0%
62 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 0 0%
63 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 13 5 38,5%
64 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 9 7 77,8%
65 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 10 9 90,0%
66 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 1 100%
67 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 183 177 96,7%
68 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 10 3 30%
razem 2474 1998 80,8%
eksterniści 1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1 0 0%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 3 2 66,7%
3 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 1 0 0%
4 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 1 100%
5 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1 1 100%
6 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1 1 100%
7 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 1 100%
8 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 3 3 100%
9 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 4 4 100%
10 M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 1 1 100%
11 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 1 1 100%
12 M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych 1 1 100%
13 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 2 100%
14 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 4 3 75,0%
15 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 1 1 100%
16 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1 1 100%
razem 27 23 85,2%

 Strona 1

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-31 15:35
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl