niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › apostille / uwierzytelnienia › Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie

Informacje podstawowe
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu od dnia 1 września 2018 r. uwierzytelnia następujące dokumenty::

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia,

które wydane zostały przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Opłata
Uwierzytelnienie podlega opłacie w wysokości 26 zł za każdy dokument. Opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:
- imię, nazwisko i nr PESEL zdającego,
- nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

Dokumenty
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędowych pobierz…

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty oraz dokumenty, które mają być uwierzytelnione. Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami (wymienionymi we wniosku), można:

 • złożyć w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22, sekretariat VIII piętro, codziennie w godzinach 7.30-15.30,
 • przesłać na adres:
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
  ul. Gronowa 22
  61-655 Poznań

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10 16:18
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl