niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Apostille

Informacje podstawowe
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu od dnia 1 września 2018 r. poświadcza klauzulą apostille następujące dokumenty:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia,

które wydane zostały przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i przeznaczone są do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DzU z 2005 r. poz. 938).

Opłata
Wydanie apostille nie podlega opłacie.

Dokumenty
Wniosek o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobierz…

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które mają być poświadczone klauzulą apostille. Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami (wymienionymi we wniosku), można:

 • złożyć w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22, sekretariat VIII piętro, codziennie w godzinach 7.30-15.30,
 • przesłać na adres:
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
  ul. Gronowa 22
  61-655 Poznań

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10 16:01
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl