poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2019 sesja styczeń - luty

2019 sesja styczeń - luty

Wyniki sesji styczeń - luty 2019 "nowego" egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2012

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wg podstawy programowej 2012 r., w sesji styczeń - luty 2019 roku przystąpiło 24 662 osób w 177 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 13 764 osób, co stanowi 55,8 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

Strona 2

 Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 117 347 16079 11893 74%
lubuskie 61 66 3112 2234 71,8%
wielkopolskie 98 174 8405 6381 75,9%
zachodniopomorskie 79 107 4562 3278 71,9%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 39 14 733 522 71,2%
Kalisz 17 9 317 261 82,3%
Konin 24 8 286 242 84,6%
Koszalin 25 12 401 266 66,3%
Leszno 19 8 384 254 66,1%
Piła 18 8 456 366 80,3%
Poznań 58 36 1734 1378 79,5%
Szczecin 54 30 1560 1201 77%
Zielona Góra 34 14 760 590 77,6%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 37 32 86,5%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 24 23 95,8%
3 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 105 82 78,1%
4 A.23. Projektowanie fryzur 198 169 85,4%
5 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 83 50 60,2%
6 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 45 32 71,1%
7 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 384 256 66,7%
8 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 12 7 58,3%
9 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 214 161 75,2%
10 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 237 189 79,7%
11 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 9 3 33,3%
12 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1067 900 84,3%
13 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 42 32 76,2%
14 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 273 193 70,7%
15 A.36. Prowadzenie rachunkowości 783 670 85,6%
16 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 101 57 56,4%
17 A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 14 2 14,3%
18 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 1 0 0%
19 A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 48 30 62,5%
20 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 42 32 76,2%
21 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 129 65 50,4%
22 A.55. Drukowanie cyfrowe 99 88 88,9%
23 A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 6 2 33,3%
24 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 19 17 89,5%
25 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 30 9 30%
26 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 47 14 29,8%
27 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 96 80 83,3%
28 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 32 22 68,8%
29 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 63 41 65,1%
30 B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 104 103 99%
31 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 416 386 92,8%
32 B.2. Wykonywanie robót drogowych 18 16 88,9%
33 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 98 60 61,2%
34 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 180 89 49,4%
35 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 7 5 71,4%
36 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 42 39 92,9%
37 B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 6 4 66,7%
38 B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 9 6 66,7%
39 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 509 399 78,4%
40 B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 22 16 72,7%
41 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 38 25 65,8%
42 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 32 29 90,6%
43 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 149 103 69,1%
44 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 6 3 50%
45 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 15 13 86,7%
46 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 201 100 49,8%
47 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 60 31 51,7%
48 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1364 720 52,8%
49 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 73 59 80,8%
50 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 89 52 58,4%
51 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 172 142 82,6%
52 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 491 287 58,5%
53 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 188 130 69,1%
54 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 15 11 73,3%
55 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 282 125 44,3%
56 E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 27 19 70,4%
57 E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych 7 6 85,7%
58 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 729 668 91,6%
59 E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacją urządzeń i instalacji chłodniczych 23 21 91,3%
60 E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych 23 23 100%
61 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 1 1 100%
62 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 1 0 0%
63 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 364 137 37,6%
64 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 52 32 61,5%
65 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 41 40 97,6%
66 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 32 27 84,4%
67 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 408 382 93,6%
68 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 3 3 100%
69 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 11 11 100%
70 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 19 11 57,9%
71 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 11 5 45,5%
72 M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 94 64 68,1%
73 M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych 21 10 47,6%
74 M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 19 12 63,2%
75 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 563 417 74,1%
76 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 160 142 88,8%
77 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 204 126 61,8%
78 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 174 150 86,2%
79 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 33 17 51,5%
80 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 95 93 97,9%
81 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 158 75 47,5%
82 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 30 29 96,7%
83 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 9 9 100%
84 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 7 3 42,9%
85 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 314 248 79%
86 R.25. Wykonywanie prac geologicznych 7 3 42,9%
87 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 0 0%
88 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 3 100%
89 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 75 59 78,7%
90 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 89 60 67,4%
91 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 62 44 71%
92 S.6. Budowa fortepianów i pianin 17 15 88,2%
93 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 31 21 67,7%
94 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 122 103 84,4%
95 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 700 595 85%
96 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 119 110 92,4%
97 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 326 308 94,5%
98 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1462 1057 72,3%
99 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 67 66 98,5%
100 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 11 11 100%
101 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 1 1 100%
102 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 14 14 100%
103 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 4 4 100%
104 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 85 79 92,9%
105 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 1 0 0%
106 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 20 16 80%
107 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 30 28 93,3%
108 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 9 9 100%
109 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 49 21 42,9%
110 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 69 66 95,7%
111 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 106 97 91,5%
112 Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 9 6 66,7%
113 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 36 31 86,1%
114 Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 21 21 100%
115 Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 51 41 80,4%
116 Z.3. Ochrona osób i mienia 12 3 25%
117 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 11 9 81,8%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-25 08:15
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl