niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2019 sesja styczeń - luty › 2019 sesja styczeń - luty...

2019 sesja styczeń - luty (strona 2)

 

Strona 1

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 1 0 0%
2 A.18. Prowadzenie sprzedaży 14 7 50%
3 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1 1 100%
4 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 4 2 50%
5 A.36. Prowadzenie rachunkowości 3 2 66,7%
6 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 1 0 0%
7 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 6 0 0%
8 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 11 9 81,8%
9 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 2 0 0%
10 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1 0 0%
11 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 7 2 28,6%
12 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1 1 100%
13 E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 1 0 0%
14 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 1 0 0%
15 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 0 0%
16 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1 0 0%
17 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 1 1 100%
18 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1 1 100%
19 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 2 2 100%
20 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2 0 0%
21 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 1 100%
22 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 1 1 100%
23 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 1 1 100%
24 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 2 2 100%
25 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 3 1 33,3%
26 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 1 100%
27 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 2 1 50%
28 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 1 100%
29 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 1 0 0%
30 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 4 3 75%
31 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 0 0%
32 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 3 3 100%
33 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 7 5 71,4%
34 Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 1 0 0%
35 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 7 5 71,4%
36 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1 1 100%
37 Z.3. Ochrona osób i mienia 2 1 50%
38 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1 0 0%
39 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 0 0%
razem 103 55 53,4%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 8 6 75%
2 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 12 3 25%
3 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 34 29 85,3%
4 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 6 3 50%
5 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 5 0 0%
6 A.23. Projektowanie fryzur 3 2 66,7%
7 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 40 17 42,5%
8 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 6 5 83,3%
9 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 11 6 54,5%
10 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 19 14 73,7%
11 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 12 11 91,7%
12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 28 17 60,7%
13 A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 1 1 100%
14 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 31 9 29%
15 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1 0 0%
16 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 31 28 90,3%
17 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 8 88,9%
18 A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego 10 3 30%
19 A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego 10 4 40%
20 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 18 17 94,4%
21 B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 571 542 94,9%
22 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 12 12 100%
23 B.2. Wykonywanie robót drogowych 209 185 88,5%
24 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 33 14 42,4%
25 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 60 41 68,3%
26 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 1 0 0%
27 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 9 7 77,8%
28 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 11 9 81,8%
29 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 15 9 60%
30 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 4 1 25%
31 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 13 5 38,5%
32 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 3 3 100%
33 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 41 20 48,8%
34 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 12 12 100%
35 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 33 32 97%
36 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 11 10 90,9%
37 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 38 24 63,2%
38 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 16 15 93,8%
39 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 24 20 83,3%
40 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 48 33 68,8%
41 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 7 6 85,7%
42 M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 16 11 68,8%
43 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 84 57 67,9%
44 R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 26 23 88,5%
45 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 10 10 100%
46 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 10 10 100%
47 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 3 100%
48 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 302 273 90,4%
49 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 29 28 96,6%
50 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 6 5 83,3%
51 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 1 0 0%
52 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 1 100%
53 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 14 12 85,7%
54 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 28 27 96,4%
55 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 26 26 100%
razem 2022 1669 82,5%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 6 2 33,3%
2 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1 1 100%
3 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0%
4 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 1 100%
5 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 1 100%
6 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100%
7 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1 1 100%
8 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1 1 100%
9 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100%
10 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1 1 100%
11 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 2 100%
12 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 1 100%
13 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 1 0 0%
14 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 4 4 100%
15 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2 2 100%
razem 25 19 76%

 Strona 1

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-25 08:15
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl