piątek, 9 grudnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › Komunikat dla Maturzystów -...

Komunikat dla Maturzystów - odbiór świadectw dojrzałości / aneksów / informacji o wynikach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 4 lipca 2019 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Zdający, których macierzysta szkoła została zlikwidowana (tj. osoby, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE) mogą odebrać świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22 (VIII piętro), od dnia 4 lipca 2019 roku od godziny 8:00. Przy odbiorze konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości.
Na pisemną prośbę odpowiednie dokumenty mogą być przesłane na wskazany adres.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że indywidualne wyniki będą dostępne od 4 lipca 2019 roku od godz. 8:00 na stronie www.uczniowie.oke.poznan.pl. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pobierz...

 

Informacja o egzaminie maturalnym w sesji poprawkowej – sierpień 2019

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-04 10:13
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl