Strona główna › Egzamin maturalny w sesji...
Środa, 1 grudnia 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Egzamin maturalny w sesji "poprawkowej" - sierpień 2019

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2019


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2019 r. przysługuje: 

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
            oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 
      11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
       albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku 
       składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej" formule
       (Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej" formule
       (Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

-    egzaminy pisemne:   20 sierpnia 2019 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
-    egzaminy ustne:       20 – 21 sierpnia 2019 r. (wg harmonogramów ustalonych w szkołach)

w macierzystych szkołach zdających.

Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia w sierpniu 2019 r. „poprawkowego” egzaminu maturalnego, są dostępne w serwisie internetowym Komisji po zalogowaniu.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-04 10:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl