Strona główna › Komunikat dla zdających -...
sobota, 8 sierpnia 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat dla zdających - odbiór świadectw, dyplomów i informacji o wynikach egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 mogą w dniu 30 sierpnia 2019 r. odebrać wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy w następujących miejscach:

  • uczeń
    - w szkole macierzystej (w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły),
  • absolwent
    - w szkole macierzystej (w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły), jeżeli szkoła macierzysta nie została zlikwidowana lub przekształcona,
  • słuchacz lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
    - w siedzibie podmiotu, któremu została złożona deklaracja.

Pozostałym zdającym, którzy składali deklarację w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dokumenty z wynikami zostaną wysłane przesyłką poleconą pod wskazany w deklaracji adres.

Indywidualne wyniki zdających w kwalifikacjach jednoliterowych będą dostępne od dnia 30 sierpnia 2019 roku od godz. 8:00 na stronie uczniowie.oke.poznan.pl. Loginy i hasła zostały przekazane dyrektorom szkół i placówek, a w przypadku osób, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE w Poznaniu login i hasło należy odebrać osobiście w siedzibie Komisji.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Poznaniu nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-26 14:05
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl