wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Wyniki i analizy › 2019 sesja czerwiec - lipiec

2019 sesja czerwiec - lipiec

Wyniki sesji czerwiec - lipiec 2019 "nowego" egzaminu zawodowego wg podstawy programowej 2012

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wg podstawy programowej 2012 r., w sesji czerwiec - lipiec 2019 roku przystąpiło 32 127 osób w 177 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa kwalifikacyjne 20 593 osób, co stanowi 64,1 % ogółu.

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego, określane dla zdających egzamin po raz pierwszy, zamieszczono w poniższych tabelach.

Strona 2

 Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
okręg 132 538 24225 18324 75,6%
lubuskie 61 107 3320 2447 73,7%
wielkopolskie 116 283 16113 12280 76,2%
zachodniopomorskie 86 148 4792 3597 75,1%

 
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba kwalifikacji liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
Gorzów Wielkopolski 35 20 657 528 80,4%
Kalisz 38 13 991 653 65,9%
Konin 40 11 892 662 74,2%
Koszalin 30 15 591 438 74,1%
Leszno 41 9 986 768 77,9%
Piła 19 11 411 329 80%
Poznań 67 46 2702 2073 76,7%
Szczecin 50 29 1484 1182 79,6%
Zielona Góra 20 14 566 457 80,7%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji.

lp oznaczenie kwalifikacja przystąpiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
1 A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 21 21 100%
2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich 11 3 27,3%
3 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 150 41 27,3%
4 A.14. Realizacja procesów introligatorskich 2 1 50%
5 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 26 23 88,5%
6 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1157 1056 91,3%
7 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 377 315 83,6%
8 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 146 106 72,6%
9 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 120 84 70%
10 A.23. Projektowanie fryzur 55 42 76,4%
11 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 237 199 84%
12 A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 231 157 68%
13 A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 213 106 49,8%
14 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 321 277 86,3%
15 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 49 44 89,8%
16 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 1865 1418 76%
17 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 492 463 94,1%
18 A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 5 1 20%
19 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 617 572 92,7%
20 A.36. Prowadzenie rachunkowości 839 647 77,1%
21 A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej 1 0 0%
22 A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 9 8 88,9%
23 A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 26 17 65,4%
24 A.55. Drukowanie cyfrowe 122 103 84,4%
25 A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 13 13 100%
26 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 15 13 86,7%
27 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 55 43 78,2%
28 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 64 51 79,7%
29 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 2 2 100%
30 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 38 35 92,1%
31 A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego 53 6 11,3%
32 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 56 40 71,4%
33 A.72. Obsługa operacyjna portu lotniczego 13 9 69,2%
34 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 45 37 82,2%
35 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 154 148 96,1%
36 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 93 59 63,4%
37 B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 10 9 90%
38 B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 42 39 92,9%
39 B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 1 1 100%
40 B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 9 4 44,4%
41 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 148 110 74,3%
42 B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 37 26 70,3%
43 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 675 508 75,3%
44 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 178 146 82%
45 B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 34 20 58,8%
46 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 19 18 94,7%
47 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1 1 100%
48 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 156 137 87,8%
49 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 7 4 57,1%
50 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 28 22 78,6%
51 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 6 3 50%
52 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2980 2175 73%
53 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 934 342 36,6%
54 E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 59 36 61%
55 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 107 37 34,6%
56 E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 8 0 0%
57 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 665 457 68,7%
58 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 278 128 46%
59 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 129 76 58,9%
60 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 21 14 66,7%
61 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 110 25 22,7%
62 E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 24 9 37,5%
63 E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych 1 1 100%
64 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 171 160 93,6%
65 E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacją urządzeń i instalacji chłodniczych 29 21 72,4%
66 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 59 26 44,1%
67 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 2 0 0%
68 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 321 299 93,1%
69 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 131 42 32,1%
70 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 440 308 70%
71 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 8 8 100%
72 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 862 697 80,9%
73 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 15 6 40%
74 M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 20 19 95%
75 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 46 40 87%
76 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 108 81 75%
77 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 547 427 78,1%
78 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 408 278 68,1%
79 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 395 338 85,6%
80 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 270 207 76,7%
81 M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu 20 15 75%
82 M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 7 7 100%
83 M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 1 0 0%
84 M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 7 4 57,1%
85 M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 11 1 9,1%
86 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 193 119 61,7%
87 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 137 74 54%
88 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 158 116 73,4%
89 M.47. Montaż i obsługa maszyn do produkcji drzewnej 1 0 0%
90 M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 18 11 61,1%
91 R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 11 11 100%
92 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 349 314 90%
93 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 138 77 55,8%
94 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 18 5 27,8%
95 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 47 47 100%
96 R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze 7 5 71,4%
97 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 107 85 79,4%
98 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 3 2 66,7%
99 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 16 10 62,5%
100 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 6 6 100%
101 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 189 143 75,7%
102 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 96 66 68,8%
103 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 3 100%
104 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 290 259 89,3%
105 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 76 53 69,7%
106 R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 14 13 92,9%
107 R.7. Ocena stanu środowiska 39 34 87,2%
108 R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 26 17 65,4%
109 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 23 9 39,1%
110 S.7. Naprawa fortepianów i pianin 13 8 61,5%
111 T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 47 44 93,6%
112 T.10. Organizacja usług gastronomicznych 8 3 37,5%
113 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 213 176 82,6%
114 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 201 167 83,1%
115 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 226 169 74,8%
116 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 119 93 78,2%
117 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 417 201 48,2%
118 T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 26 25 96,2%
119 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 55 51 92,7%
120 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 16 10 62,5%
121 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 113 99 87,6%
122 T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 2 1 50%
123 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2481 2241 90,3%
124 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 14 12 85,7%
125 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 32 21 65,6%
126 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 18 14 77,8%
127 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 8 8 100%
128 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 2 1 50%
129 Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1 1 100%
130 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 1 0 0%
131 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1 1 100%
132 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 8 7 87,5%

 

Strona 2

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03 09:26
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl