poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › 2019 sesja czerwiec - lipiec › 2019 sesja czerwiec - lipiec...

2019 sesja czerwiec - lipiec (strona 2)

 

Strona 1

Zdawalność i liczba absolwentów szkół, absolwentów KKZ i eksternistów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego.

 
lp oznaczenie kwalifikacja przystapiło
po raz pierwszy
zdało egzamin zdało egzamin %
absolwenci szkół 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 4 3 75%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 3 1 33,3%
3 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 0 0%
4 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 2 1 50%
5 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 4 3 75%
6 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0%
7 A.55. Drukowanie cyfrowe 2 0 0%
8 A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 1 1 100%
9 A.60. Wykonywanie badań analitycznych 1 1 100%
10 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 1 1 100%
11 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 4 3 75%
12 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 5 71,4%
13 A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego 1 0 0%
14 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 0 0%
15 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1 1 100%
16 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2 0 0%
17 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 4 1 25%
18 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 11 2 18,2%
19 E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1 0 0%
20 E.17. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 1 1 100%
21 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 1 1 100%
22 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 1 0 0%
23 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 1 0 0%
24 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 6 6 100%
25 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1 0 0%
26 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1 1 100%
27 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2 1 50%
28 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 1 0 0%
29 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 3 0 0%
30 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1 0 0%
31 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 3 2 66,7%
32 R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 2 1 50%
33 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 1 0 0%
34 R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 1 1 100%
35 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 2 0 0%
36 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 1 0 0%
37 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 1 100%
38 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 2 1 50%
39 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 2 2 100%
40 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 1 0 0%
41 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 1 100%
42 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 1 100%
43 T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 3 2 66,7%
44 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 1 100%
45 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 2 1 50%
46 Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 3 1 33,3%
47 Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 1 0 0%
48 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 5 1 20%
49 Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 2 2 100%
50 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 1 1 100%
51 Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 2 1 50%
52 Z.3. Ochrona osób i mienia 1 0 0%
53 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 5 5 100%
54 Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 1 1 100%
razem 116 59 50,9%
absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 5 5 100%
2 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13 11 84,6%
3 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 13 10 76,9%
4 A.22. Prowadzenie działalności handlowej 7 7 100%
5 A.23. Projektowanie fryzur 31 28 90,3%
6 A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 45 28 62,2%
7 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 14 8 57,1%
8 A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 8 7 87,5%
9 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 20 16 80%
10 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 19 15 78,9%
11 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 18 13 72,2%
12 A.36. Prowadzenie rachunkowości 11 6 54,5%
13 A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 3 1 33,3%
14 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 2 1 50%
15 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 14 6 42,9%
16 A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 21 19 90,5%
17 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 78 72 92,3%
18 A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 6 6 100%
19 A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 17 17 100%
20 B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 393 360 91,6%
21 B.2. Wykonywanie robót drogowych 381 273 71,7%
22 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 24 13 54,2%
23 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 13 11 84,6%
24 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1 1 100%
25 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 5 5 100%
26 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 12 10 83,3%
27 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 12 10 83,3%
28 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 20 3 15%
29 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 62 33 53,2%
30 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 2 0 0%
31 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 31 18 58,1%
32 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 24 21 87,5%
33 M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 18 17 94,4%
34 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 20 19 95%
35 M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 21 21 100%
36 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 5 5 100%
37 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 8 8 100%
38 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 51 46 90,2%
39 M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 19 19 100%
40 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 16 15 93,8%
41 M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 24 23 95,8%
42 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 18 10 55,6%
43 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 22 17 77,3%
44 M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 26 4 15,4%
45 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 7 2 28,6%
46 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 104 81 77,9%
47 R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 114 102 89,5%
48 R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 7 3 42,9%
49 R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni 9 8 88,9%
50 R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 9 9 100%
51 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 28 22 78,6%
52 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 425 367 86,4%
53 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 133 129 97%
54 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 30 27 90%
55 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 1 25%
56 T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 1 1 100%
57 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 7 6 85,7%
58 Z.3. Ochrona osób i mienia 3 0 0%
59 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 98 85 86,7%
60 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 18 18 100%
razem 2570 2099 81,7%
eksterniści 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży 2 2 100%
2 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 1 1 100%
3 A.36. Prowadzenie rachunkowości 1 0 0%
4 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1 0 0%
5 B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 1 100%
6 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 2 2 100%
7 M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 1 1 100%
8 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 4 2 50%
9 R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 10 8 80%
10 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 3 3 100%
11 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 1 100%
12 T.6. Sporządzanie potraw i napojów 1 1 100%
razem 28 22 78,6%

 Strona 1

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03 09:25
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl