Strona główna › Komunikat w sprawie...
sobota, 8 sierpnia 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat w sprawie zgłaszania uczniów do egzaminu ósmoklasisty w SIOEO

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przypominamy o konieczności przekazania dyrektorowi OKE informacji o uczniach, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO) do dnia 2 grudnia br.

Prosimy o weryfikację zgłoszeń pod kątem poprawności dodanych deklaracji (zadeklarowane przedmioty, typ arkusza, stan egzaminu oraz nr sali) oraz przypisanych dostosowań. Błędy przy wyborze niewłaściwych przedmiotów lub typów arkuszy skutkować będą zamówieniem nieodpowiednich materiałów egzaminacyjnych.

Należy pamiętać o nieprzydzielaniu do jednej sali uczniów:

  - podczas egzaminów z języków obcych - rozwiązujących zadania z różnych języków lub w różnych typach arkuszy,
  - podczas wszystkich egzaminów - w przypadku korzystania przez ucznia z pomocy nauczyciela wspomagającego stosować
          zasadę: 1 uczeń - 1 nauczyciel wspomagający - 1 sala.

Na etapie zgłoszeń konieczne jest również wprowadzenie danych dotyczących laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-11-27 14:55
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl